سرخط خبرها
خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / مسلمانان اروپا كره زمين تبعیض و برخورد نامناسب سختي می‌برند

مسلمانان اروپا كره زمين تبعیض و برخورد نامناسب سختي می‌برند


مربوط به حوزه/یک مطالعه جدید منتشر شده توسط بنیاد برتلزمان جلاجل کشورآلمان اثر داغ داد که هر تا چه وقت مسلمانان جلاجل پی ایجاد اخبار باانصاف و سازگاری توسط جوامع اروپایی هستند، اما توسط آن‌ها برخورد مناسبی نشده و تبعیض، مانع راه تعالی آنان محسوب انجام خواهد شد.

به مقصد شرح احوال سرویس بین الملل خبرگزاری مربوط به حوزه به مقصد حمل كره زمين muslimnews، یک مطالعه جدید جلاجل کشورآلمان اثر داغ داد که مسلمانان اروپا سازگاری و انسجام گیتی توسط جامعه ثابت کرده‌بضع، جلاجل عین حلول كننده تبعیض جلاجل جامعه به مقصد خصوصی جلاجل محیط کاری مانع راه تعالی آنان می‌باشد. مطالعه تحقیقی جدید منتشر شده توسط بنیاد برتلزمان جلاجل کشورآلمان اثر داغ داد مسلمانان درجامعه اصلی اروپا انسجام و یکپارچگی گیتی دارند، هر تا چه وقت آن‌ها به مقصد صفت منسوب به طوس کامل توسط همه پذیرفته شده نیستند.
مانیتور مذهبی ۲۰۱۷، تمامی جنبه‌های زندگی مسلمانان، تحصیلات، زندگی کاری و روابط میان مذهبی آنان را جلاجل کشورهای مختلف اروپایی كره زمين يكباره کشورآلمان، کشوراتریش، کشورسوئیس، کشورفرانسه و انگلستان که تقریبا ۱۴ میلیون مسلم دارند باروح بررسی آرامش طلب داده باریک.
محققان در عرض به مقصد این نتیجه رسیده‌بضع که نسل‌های دوم و سوم مسلمانان جلاجل اروپا نسبت به مقصد نسل‌ اولا، زبان اصلی کشورها را مرغوبيت درستكاري می‌کنند، تحصیل‌کرده‌نمناك هستند و علی‌رغم اینکه تبعیض مذهبی هم‌چنان علیه آنان صور دارد اما جلاجل بازارهای کاری نیز موفق‌نمناك عمل می‌کنند. مسلمانان اول جلاجل کشورفرانسه و آن وقت جلاجل انگلستان بیشترین انسجام را داشته‌بضع. به مقصد علاوه ۹۰ درصد کودکان مهاجران و پناهندگان جلاجل کشورفرانسه زبان فرانسوی را پرورش دادن و ۸۰ درصد مسلمانان جلاجل انگلستان نیز زبان انگلیسی را جلاجل کودکی پرورش دادن‌بضع. به مقصد علاوه جلاجل نسل دوم ۶۷% مسلمانان پشت بام كره زمين ۱۷ سالگی تحصیل را همچنان آدم كردن می‌دهند.
تبعیض علیه مسلمانان جلاجل بازارگه کار اروپا
جلاجل اخبار توسط بازارگه کار، مسلمانان کشورآلمان و کشورسوئیس مرغوبيت كره زمين سایر کشورهای اروپایی موفق بوده‌بضع. جلاجل این شرح احوال وارد به ذهن باریک: جلاجل کشورهای کشورآلمان و کشورسوئیس معیار استخدام مسلمانان نسبت به مقصد خواهد شد اصلی متفاوت نیست، توسط این حلول كننده درآمد مسلمانان به مقصد خصوصی جلاجل کشورآلمان نسبت به مقصد غیرمسلمانان کمتر بوده، و آن‌ها زیادتر جلاجل كسب ها اندک‌درآمد‌نمناك استخدام شده‌بضع.
مسلمانان مغرب جلاجل پيوندها اجتماعی موفق بوده‌بضع.
ثمار ازاصل شرح احوال، ادغام موفقیت آمیز مسلمانان به مقصد خصوصی جلاجل افزایش پيوندها اجتماعی بین مسلمانان و غیر مسلمانان برجسته بوده باریک.  به مقصد كلام این شرح احوال ۷۵% مسلمانان به مقصد صفت منسوب به طوس روزمره بخشی كره زمين هنگام ولادت آزاد كلاه خود را توسط غیرمسلمانان می‌گذرانند و روابط میان ادیانی هر نسل نسبت به مقصد نسل ماضي افزایش یافته باریک.
استفان ووپل، کارشناس بنیاد برتلزمان نیز تاکید انجام بده: علیرغم  اینکه بعضی سیاستمداران مستقيم افراطی مدعی هستند که مسلمانان توسط جامعه سازگاری دارند، اما تحقیقات ما اثر داغ داد که آن‌ها به مقصد گیتی توسط جامعه هم نشين شده و اسلام نیز مانعی ثمار كله دار راه سازگاری موفقیت آمیز آن‌ها نبوده باریک. مسلمانان و همه پناهندگان جلاجل تمامی سطرها در عوض رسیدن به مقصد تحصیلات عالی‌نمناك و موفقیت زیادتر مبارزه می‌کنند. و حتی زمانی هم که گروهي سازگاری مشاهده می‌شود، علت آن پیمان ایجاد شده كره زمين صیانت دولت در عوض مسلمانان باریک.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *