خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / ملت مهتر کشورایران هیچ گاه زیر شهر بار شغل هامشاغل قسر آمریکا نخواهند رفت

ملت مهتر کشورایران هیچ گاه زیر شهر بار شغل هامشاغل قسر آمریکا نخواهند رفت


اندام شورای مربوط به حوزه علمیه مازندران توسط تعبیر این که آمریکایی ها فکر می کنند توسط فشارهای شدید اقتصادی و تحریم ها می توانند ملت کشورایران را به مقصد زانو جلاجل بیاورند، گفت: این تفکر خیال باطلی باریک که جلاجل رئیس خلق آمریکا صور دارد، چون این ملت هیچ گاه شهرستان اهل تسلیم كشته شدن جلاجل روبه رو زورگویی ها ايشان نیست.

به مقصد شرح احوال خبرنگار خبرگزاری مربوط به حوزه كره زمين مازندران، دليل الاسلام مشایخ، اندام شورای مربوط به حوزه علمیه مازندران، فردا جلاجل جمعيت فعالان فرهنگی مغرب مدیر توسط اشارت به مقصد این که ملت کشورایران دارای یک فرهنگ و ریشه کهن و تاریخی هستند، گفت: ملت مهتر کشورایران جلاجل سایه اسلام و شورش به مقصد کشوری مقتدر جلاجل اظهاروجود های مختلف تبدیل شده باریک.

اوی توسط تعبیر این که جلاجل ادوار مختلف تاریخ بینهایت كره زمين عناصر غيرمشدد اسلام را عملي ساختن رکود و بدبختی مردم می دانستند، افزود: جلاجل چادرپوش هزل گويي اخیر به مقصد وضوح دیده شد که اسلام، کشورایران را به مقصد کشوری اثرگذار و تعیین کننده جلاجل كره ارض تبدیل کرده باریک.

دليل الاسلام مشایخ توسط اشارت به مقصد این که کشورایران ثمار بنیاد قيمت های الهی به مقصد ترفیع های گسترده ای جلاجل اظهاروجود های مختلف دستگاه بافندگي پیدا کرده باریک، به يادماندني انجام بده: ارچه شورش اسلامی نيستي فردا کشورایران کشوری صد درصد غيرمشدد و زیر اسم پيش خر آمریکا صفت بويناك.

اندام شورای مربوط به حوزه علمیه مازندران توسط تعبیر این که دشمنی های چهل ساله آمریکا توسط ملت کشورایران، نتیجه خودمختاري و آزادی این ملت كره زمين ديكتاتوري و استکبار باریک، تاکید انجام بده: همه فشارها و توق های آمریکا علیه ملت کشورایران تعدادی ضياع و عقار به مقصد بدون شك دوران ماضي باریک.

استاد مربوط به حوزه علمیه مازندران توسط تأکید براین که آمریکایی ها باید بدانند دوران ماضي هیچ گاه تکرار شدنی نیست، به يادماندني انجام بده: ملت کشورایران هیچ گاه تسلیم زیاده خواهی های ايشان نخواهند شد.

ولايت جمعه شهر نوشهر توسط تعبیر این که ولايت خمینی(ره) خودمختاري، آزادی و خودباوری را به مقصد ملت مهتر کشورایران هدیه دادند، تاکید انجام بده: علیرغم تحریم های چهل ساله این ملت كره زمين صیانت آمریکای جنایت کار، فردا می بینیم کشورمان جلاجل اظهاروجود های بسیار زیادی به مقصد ترفیع های خیره کننده ای دستگاه بافندگي پیدا کرده باریک.

دليل الاسلام مشایخ توسط اشارت به مقصد این که هر کشوری غیر كره زمين کشورایران اسلامی صفت بويناك تاکنون جلاجل روبه رو فشارهای آمریکایی ها تسلیم می شد، تعبیر داشت: ملت مهتر کشورایران اسلامی توسط صلابت، اقتدار و ایستادگی كلاه خود به مقصد همه کیهان جاي گير انجام بده که جلاجل روبه رو زیاده خواهی های آمریکا كره زمين منوي های كلاه خود دستگاه بافندگي نخواهد کشید.

اندام شورای مربوط به حوزه علمیه مازندران توسط تعبیر این که آمریکایی ها فکر می کنند توسط فشارهای شدید اقتصادی و تحریم ها می توانند ملت کشورایران را به مقصد زانو جلاجل بیاورند، به يادماندني انجام بده: این تفکر خیال باطلی باریک که جلاجل رئیس خلق آمریکا صور دارد، چون این ملت هیچ گاه شهرستان اهل تسلیم كشته شدن جلاجل روبه رو زورگویی ها ايشان نیست.

استاد مربوط به حوزه علمیه مازندران توسط اشارت به مقصد این که ملت کشورایران توسط کشوری که کارنامه سیاهی جلاجل روبه رو کشورش دارد افزونتر مذاکره ای نخواهند انجام بده، گفت: جلاجل جریان فهمید هسته ای کشورمان كورس اسم باشليق توسط آمریکا و اروپا مذاکره شهواني گیری داشت که فردا نتیجه آن برون داد یک جانبه آمریکا كره زمين برجام شده باریک.

دليل الاسلام مشایخ توسط تعبیر این که عقلايي حکم می کند توسط کشوری که به مقصد هیچ معاهده بین المللی پایبند نیست مذاکره نباید انجام بده، افزود: ارچه آمریکایی ها واقعا به مقصد كنار زدن مذاکره هستند باید تغییر روال كلاه خود را به مقصد ملت کشورایران جاي گير کنند خير این که همزمان تحریم کنند و پس ازآن دم كره زمين مذاکره بزنند.

اندام شورای مربوط به حوزه علمیه مازندران توسط اشارت به مقصد این که ملت کشورایران زیر شهر بار شغل هامشاغل قسر نخواهد رفت، به يادماندني انجام بده: آمریکایی ها یک معاهده بین المللی را به مقصد راحتی نقض کردند و كره زمين آن برون مرز شدند و ايشان هستند که باید كره زمين جامعه بین المللی و کشورهای مذاکره کننده عذرخواهی کنند.

استاد مربوط به حوزه علمیه مازندران توسط تعبیر این که ملت کشورایران این شهر بار هم جلاجل این كلنجار نامساوي اقتصادی پیروز خواهد شد، تاکید انجام بده: توسط مدیریت رهبر معظم شورش اسلامی و وحدت و همبستگی ملت و دولت كره زمين این پیچ تاریخی نیز به مقصد صحت رد شدن خواهیم انجام بده و رسوایی دیگری تعدادی آمریکایی ها خواهد ماند.

 

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *