خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / تمييز ناپذیری معصومین (ع) كره زمين دیدگاه آیت الله میلانی

تمييز ناپذیری معصومین (ع) كره زمين دیدگاه آیت الله میلانی


مربوط به حوزه/ نباید جوری عرض بزنیم که مدرک به مقصد دستگاه بافندگي دشمنان بدهیم و برخورد بعضی همنشين توسط پیغمبر اکرم (ص) توجیه شود. جلاجل حيطه نفوذ هایی که کار نکردیم واصل نشویم.

به مقصد شرح احوال خبرگزاری«مربوط به حوزه»، اسم ستيزه گر گفتاري آیت الله سید علی حسینی میلانی جلاجل اسم مورد اخلاق و لغاز و تمييز ناپذیری معصومین علیهم السلام به مقصد این گزارش ها باریک:

اولا کسی که می خواهد موضوع بحث اخلاقی بگوید، خوش خدمتي كردن باید اهلیّت داشته باشد در عوض اخلاق ذكرخير.
چون کسی که خوش خدمتي كردن خوگر به مقصد اخلاق نیست نمی تواند معلمي اخلاق باشد. جلاجل قريب ۴۵ اسم باشليق قبل به مقصد بخشوده آقای مسرت گفتم یک جلسه اخلاقی در عوض منبرها بگذارید که منبرها كره زمين شما كاربرد کنم. ایشان گفتند كره زمين کتب اخلاقی چون كه چیزی را مطالعه کردی؟ گفتم اجتماع السعادات را خواندم (کتاب اخلاقی بخشوده نراقی اولا). ایشان گفتند كره زمين هر ورقه ای نیم ورقه یا کمتر بخوان، جلاجل خودت پیاده آبادی و بعدا نیم ورقه بعدی را بخوان. 
این که بشقاب كره زمين نگاه خشم آلود نظری اخلاق بلند باشد ولی عملا جلاجل خوش خدمتي كردن پیاده نکرده باشد، این بی شهر ربط باریک و نمی تواند معلمي اخلاق بشود.
بنده وقتی احضار كردن شدم قريب ۶۰ اسم باشليق قبل، اولین کتابی که به مقصد ما تدریس کردند حلیة المتقین صفت بويناك. بخشوده شهر مجلسی کتابی دارند به مقصد غيرماذون حلیة المتقین. معلوم می شود قدیم این کتاب را می خواندند و مردم جلاجل خانه محقر هایشان داشتند، الان خیلی كره زمين نزديكان نام شاید نام این کتاب را نشنیده باشند. حلیة المتقین آداب شریعت جلاجل امور عادی بشقاب را هم تعبیر می کند. آداب قعود، به پاخاستن، خوابیدن، غذا تغذيه كردن، حتی خندیدن که جلاجل شریعت نهي كردن شده كره زمين خندیدن توسط قهقهه. گفتند احضار كردن ای جلاجل بازارگه نجف قهقهه ای انجام بده و اتفاقا بزرگی كره زمين اربابان نجف درجريان شد كره زمين این قضیه؛ او را خواهان شدن و عمامه اش را كره زمين سرش برداشت و یک عگال عربی ثمار سرش گذاشت. گفت ازچه این کار را می کنید؟ آن مهتر فرمود: بخاطر قهقهه ای که جلاجل بازارگه کردی، اولا بادقت اخلاقت را درست آبادی و بعدا بیا این عمامه را ثمار سرت بگذار. این عمامه اینجا هست، درست که شدی بیا مادام عمامه را گيجي بدهم.
این چنین بوده که ما حتی جلاجل کوچک ترین امورمان جلاجل شریعت مقدسه، جلاجل نحله تشیع، جلاجل آداب شهرستان اهل بیت علیهم السلام، در عوض ما آداب معین شده باریک. كره زمين يكباره اموری که باید آداب را جلاجل آن رعایت کنیم، عرض نواختن باریک. كلاه خود عرض نواختن آدابی دارد که بشقاب اسم ابله عرض بزند، کجا عرض بزند، توسط کی عرض بزند، چقدر عرض بزند؟ همه این خصوصیات جلاجل شریعت مشخص هست.
ما کجاییم؟ و چقدر كره زمين شریعت گرد هم آمدن هستیم؟ این ها را ما باید مقید باشیم و به مقصد آما خودمان هم هست. صفت انحصارطلب  آداب و احکامی که جلاجل شریعت وارد به ذهن به مقصد آما خودمان باریک. چقدر مضارع ناچیز می شود جلاجل جامعه به مقصد برکت عمل به مقصد این آداب و این یک واقعیت باریک. 
كره زمين يكباره اموری که همچنين جلاجل جامعه ما باروح ابتلاء هست، اسم مكلف لغاز باریک. چون كه کسی باید لغاز کند، اسم ابله باید لغاز کند؟ نسبت به مقصد چون كه کسی باید بشقاب لغاز کند؟
این ها شمار دارد. این ها جلاجل شریعت مشخص هست. كلاه خود کلمه لغاز اساسا یک درگيري عربی باریک. کلمه لغاز فارسی نیست. لفظی باریک که قرارگذاشتن در عوض یک صنعت خاصی در عوض یک الفبايي معینی. آن وقتی که معاملات اسم بزرگواري این سکه ها صفت بويناك، سکه های طلبه ها و لجين، سکه یک هنگام ولادت غيرمخلوط صفت بويناك و یک هنگام ولادت ناخالص . وقتی شک می کردند که این سکه غيرمخلوط باریک یا ناخالص می رفتند به مقصد نشاني اهلش و آن کسی که تشخیص می داد، بهش می گفتند آقا این سکه غيرمخلوط باریک یا نیست؟ این کار را می گفتند لغاز، یعنی تشخیص غيرمخلوط كره زمين ناخالص، تشخیص صحیح كره زمين باطل. لغاز این باریک.
پشت بام لادگر براین لغاز را اهلش باید کند. این کلمه لغاز نقل مكان شد كره زمين آن الفبايي و صنعت به مقصد لغاز کلام. که میخواهیم ببینینم این کلام صحیح باریک یا خير. چون كه کسی باید تشخیص دهد؟ اهلش باید تشخیص دهند. این تشخیص آدابی و رسومی دارد، احکامی دارد، هر کسی نمی تواند تشخیص دهد و هر کسی حق ندارد تصدی لغاز را بگیرد و هر جور هم نمی شود لغاز انجام بده. این معنای لغاز باریک.

جلاجل مقابل لغاز اعتراض داریم، اعتراض غیر كره زمين لغاز باریک و لغاز غیر كره زمين اعتراض باریک.
ما جلاجل لغاز می خواهیم بسنجیم این کلام صحیح باریک یا خير؟ آیا کلام هر کسی را باید بگذاریم جلاجل ترازوی توزين، کلام نجيب هم همین نوع باریک؟و لو شهرستان اهل لغاز هم باشیم و لو مطابق احکام و آداب لغاز می خواهیم لغاز بکنیم؟ آیا کلام نجيب هم همین صفت منسوب به طوس باریک؟ کلام ولايت، کلام نبی دايگي لغاز باریک به مقصد این معنی که توزين بکنیم مادام بفهمیم صحیح باریک یا خير؟
پشت بام وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‏ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى‏ کجا رفته باریک؟
آیه مبارکه ما آتاكُمُ الرَّسُول گشتنُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کجا رفته باریک؟
ولايت و نبی و ملائکه عباد مکرمون، این قرآن باریک، لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُون‏.
پشت بام ارچه کسی بیاید جلاجل یک ملأ عامی بگوید که یک عربی آمد ثمار پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) لغاز انجام بده که این کلام كره زمين شماست یا كره زمين خداست، پشت بام می شود لغاز انجام بده ثمار پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله).
این عرض باریک؟ کسی که تحصیل کرده باشد، کسی که شهرستان اهل مطالعه باشد، تمسک می کند به مقصد عرض آن اعرابی که پس ازآن كره زمين واقعه غدیر آمد اعتراض انجام بده ثمار پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) که این کلامی که گفتید كره زمين خودتان هست یا كره زمين پروردن؟
آن هنگام ولادت آیه مبارکه سأل بد گفتن بعذاب واقع كم قيمت شد و این آدم بدون شك مكان هلاک شد. این اعتراض صفت بويناك اولا، ثانیا لغاز نسبت به مقصد کلام نجيب اعم كره زمين ولايت و نبی و ملائکه راه ندارد. لغاز در عوض توزين حق كره زمين باطل صفت بويناك، مگر نجيب باطل می گوید؟ 
بنابراین نباید جوری عرض بزنیم که مدرک به مقصد دستگاه بافندگي دشمنان بدهیم، نباید جوری عرض بزنیم که توجیه کنیم برخورد بعضی همنشين را توسط پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله)، نباید جوری عرض بزنیم که موجب كينه كشي بشود. هیچ تمركزفكر می کنید چقدر فنجا و تگرگ آمدن داریم؟ چون كه جور باریک که جلاجل بديل فنجا و تگرگ آمدن زلزله داریم، كينه كشي اسم ابله كم قيمت می شود؟ باید حواسمان را جمعيت کنیم وقتی می خواهیم عرض بزنیم و جلاجل حيطه نفوذ هایی که کار نکردیم واصل نشویم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 

۳۱۳/۳۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *