سرخط خبرها
خانه / خارجی / نقض اسرائیل در سرزمین فلسطین تحت پوشش (۲۲-۲۸ دسامبر)

نقض اسرائیل در سرزمین فلسطین تحت پوشش (۲۲-۲۸ دسامبر)


PCHR: نقض در خاک فلسطین تحت پوشش (۲۲-۲۸ دسامبر ۲۰۱۶)

نیروهای اسرائیل ادامه جنایات سیستماتیک در سرزمین اشغالی فلسطین (انتخاب کردن
) غربی بانک: اسرائیل نزدیک نیروهای آل-Jesser جاده بین سایتمون آفت و کشتار دیر Ibzaigh روستا.

غیر نظامی فلسطینی کشته شد و کودک شکست در برابر به زخم های خود را در بانک غرب.
۱۴ غیر نظامی فلسطینی از جمله ۳ کودکان و روزنامه نگار در کرانه غربی و نوار غزه زخمی شدند.

نیروهای اسرائیل به مناطق مرزی نوار غزه هدف قرار دادن ادامه داد اما نساخته.

نیروهای اسرائیل ادامه اقدامات مجازات جمعی علیه غیر نظامیان فلسطینی.
تخریب دیوار خانه متعلق به ابو Sbaih خانواده در روستای Kufor Aqeb شمال بیت المقدس اشغالی و بستن آن.

نیروهای اسرائیلی انجام ۶۰ تهاجم به جوامع فلسطینی در کرانه غربی و یک محدود در نوار غزه.
۵۲ تن از جمله کودکان ۱۶ و زن دستگیر شدند.
۱۶ از آنها از جمله ۱۰ کودک و یک زن در بیت المقدس اشغالی دستگیر شدند.

نیروهای اسرائیل ادامه تلاش های خود برای ایجاد اکثریت یهودیان در بیت المقدس شرقی اشغالی.
۵ امکانات کشاورزی و تجاری در روستای شیخ سیلوان تخریب شد.
تونل جدید در روستای شیخ سیلوان افتتاح شد. تونل منجر به ترک در ده ها تن از خانه.

ادامه فعالیت های حل و فصل در بانک غرب.
خوبی و اتاق کشاورزی تخریب شد. علاوه بر این، اعلامیه های جدید تخریب سولانا صادر شد.

نیروهای اسرائیل بانک غرب به استان تبدیل شده و همچنان به اعمال غیر قانونی بسته شدن در نوار غزه ده ها
۹ موقت بازرسی در غرب تاسیس شد و دیگران به مانع حرکت غیر نظامیان فلسطینی دوباره تاسیس شد.
۴ شهروند فلسطینی را در پست های بازرسی نظامی دستگیر شدند.

خلاصه گزارش نقض حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشردوستانه در برگزیدن ادامه داد: در طول این دوره (۲۲-۲۸ دسامبر سال ۲۰۱۶).

تیراندازی:

شکست در برابر فرزند به زخم های خود را در بانک غرب در طول دوره گزارش، اسرائیل نیروهای غیر نظامی فلسطینی کشته شدند. علاوه بر این، آنها زخمی ۱۴ غیرنظامی از جمله ۳ کودکان و روزنامه نگار. سیزده از آنها را در کرانه غربی و یکی در نوار غزه شد.

در کرانه غربی در پنج شنبه, ۲۲ دسامبر ۲۰۱۶، اسرائیل نیروهای غیرنظامی فلسطینی کشته و استفاده سربازان نیروی برای پراکنده کردن ده ها تن از جوانان جمع آوری در اطراف اردوگاه پناهندگان Qalandia و روستای Kufor Aqeb شمال بیت المقدس اشغالی و تلاش برای جلوگیری از تخریب خانه ابو Sbaih در روستای گفت داریست.

در همان روز تلفظ منبع پزشکی فلسطینی کرایه آل Bayed (15) از اردوگاه پناهندگان آل Jalazoun شمال رام الله، مرده به خاطر زخم او پایدار در ۱۵ اكتبر سال ۲۰۱۶٫ کودک فوق یک گلوله به پیشانی باعث پارگی پرينه و کما زخم پایدار.

در طول دوره نیز گزارش، ۱۰ شهروندان فلسطینی از جمله ۳ کودکان و روزنامه نگار را در اعتراضات مسالمت آمیز یا تهاجم اسرائیل برداشتند.

در نوار غزه در ۲۵ دسامبر ۲۰۱۶ غیرنظامی فلسطینی در اعتراض صلح آمیز در نزدیکی حصار مرزی شرق محله آل Shuja’iya شرق شهر غزه مجروح شد. زخم او متوسط طبقه بندی شد.

در زمینه هدف گیری مناطق مرزی در ۲۴ دسامبر سال ۲۰۱۶ اسرائیل نیروهای مستقر در مرز نرده باز آتش در کشاورزان حفر چاه شرق Rafah جنوب نوار غزه. نساخته.

در تاریخ ۲۶ دسامبر ۲۰۱۶ نیروهای اسرائیل باز آتش در کشاورزان فلسطینی در شرق دره آل Salqa شرق کشتار دیر al-Balah، در مرکزی نوار غزه. همچنین نساخته.

مجازات جمعی اقدامات:

در ۲۲ دسامبر سال ۲۰۱۶، نیروهای اسرائیل تخریب دیوار خانه متعلق به خانواده Mosbah ابو Sbaih در روستای Kufor Aqeb شمال بیت المقدس اشغالی و آن را از دادگاه عالی اسرائیل تصمیم بر بسته. خانه آپارتمان در طبقه هفتم ساختمان متعلق به پدر ابو Sbaih است. لازم به ذکر است که Mosbah در تاریخ ۱۲ اكتبر ۲۰۱۶ پس از او انجام می دهد در محله شیخ جراح در شمال شرق بیت المقدس حمله تیراندازی کشته شد.

تهاجم:

در طی این دوره، نیروهای اسرائیلی حداقل ۶۰ تهاجم نظامی به جوامع فلسطینی در کرانه غرب و ۶ نفر دیگر در بیت المقدس اشغالی و حومه آن انجام. در این تهاجم نیروهای اسرائیلی حداقل ۵۲ شهروندان فلسطینی از جمله کودکان ۱۶ و زن بازداشت شدند. شانزده از آنها از جمله ۱۰ کودک و زن، در بیت المقدس اشغالی، بازداشت شدند.

در نوار غزه در ۲۷ دسامبر ۲۰۱۶ نیروهای اسرائیل منتقل شده حدود ۵۰ متر در اطراف مبل سایت های نظامی در روستای آل Shouka شرق Rafah جنوب نوار غزه. آنها باید وارد شده و زمین تابیده و سپس به عقب.

تلاش برای ایجاد یهودی اکثریت

در تاریخ ۲۸ دسامبر ۲۰۱۶ شهرداری اسرائیل تخریب ۵ امکانات کشاورزی و تجاری در محله آل Louza Ein در روستای شیخ سیلوان جنوب شهر قدیمی بیت المقدس شرقی به بهانه عدم صدور مجوز. جمال Siyam گفت که نیروهای اسرائیلی در تخریب ظروف کشاورزی ۳ و سربازى او خود علاوه بر قطعات از فروشگاه های تجاری متعلق به خانواده Hawdan ابو.

در همين رابطه، در ۲۷ دسامبر ۲۰۱۶ مقامات اسرائیلی تونل جدید در محله های وادی Helwa جنوب شهر قدیمی بیت المقدس شرقی است که منجر به ترک در خانه ها و خیابان ها باز.

حل و فصل فعالیت:

در تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۱۶ نیروهای اسرائیل تخریب چاه و اتاق کشاورزی در منطقه آل اتوبوس غرب روستای Ethna غرب حبرون. آنها همچنین با صدور دستور تخریب نهایی برابر ۴ خانه در روستای بیت درز جنوب حبرون و اعلامیه های ۱۸ توقف ساخت و ساز در Masafer پوستری جنوب شهر.

محدودیت در حرکت:

اسرائیل همچنان به تحمیل کند بسته شدن تنگ انتخاب کردن، تحمیل محدودیت های شدید در جنبش غیر نظامیان فلسطینی در نوار غزه و کرانه غربی اشغالی شرق اورشلیم را شامل.

بسته شدن غیرقانونی نوار غزه که به طور پیوسته از ژوئن ۲۰۰۷ tightened شده تاثیر فاجعه انسانی و اقتصادی وضعیت در نوار غزه داشته است. مقامات اسرائیلی اعمال اقدامات تضعیف آزادی تجاری از جمله نیازهای اولیه برای مردم نوار غزه و محصولات کشاورزی و صنعتی به صادر شود. ۹ سال متوالی اسرائیل است زمین و بسته شدن نیروی دریایی برای منزوی کردن غزه از کرانه غربی و بیت المقدس اشغالی و دیگر کشورهای دنیا از جمله tightened. این منجر به نقض فاحش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بدتر شدن شرایط زندگی برای ۲ میلیون نفر. مقامات اسرائیل تاسیس Karm ابو سالم (ورود Shaloum) به عنوان عبور از تنها برای واردات و صادرات به منظور اعمال کنترل خود بر اقتصاد نوار غزه. آنها همچنین در اعمال ممنوعیت کامل صادرات نوار غزه هدف. بسته شدن اسرائیل مطرح شده ميزان فقر به ۶۵ درصد. علاوه بر این، افزایش نرخ بیکاری تا ۴۷% و جوانان به منزله ۶۵ درصد از افراد بیکار. علاوه بر این، ۸۰% از جمعیت غزه کمک های بین المللی برای تضمین حداقل نیاز روزانه خود بستگی دارد. این نرخ زوال اقتصادی بی سابقه ای در نوار غزه را نشان می دهد.

در کرانه غربی نیروهای اسرائیل ادامه خفه شهرهای فلسطینی و روستا توسط تحمیل پست های بازرسی نظامی سراسر و یا بین آنها. این “استان” جدا از یکدیگر که مانع حرکت شهروندان ایجاد شده. علاوه بر این، شهروندان فلسطینی رنج تشدید الحاق دیوار و پست های بازرسی به صورت روزانه به گرفتن فلسطینی بنا.

[Photo: Palestinian protesters clash with Israeli security forces during a protest against land expropriations by Israeli Government, at Kafr Kaddum village of Nablus, West Bank on December 30, 2016. Photpgrapher: Muhabiri Nedal Eshtayah/AA]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *