خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / نهادینه وزیر ها نرمش جلاجل بین زرگر كره زمين دستور كار های مرکز به حضور رسيدن مربوط به حوزه  باریک

نهادینه وزیر ها نرمش جلاجل بین زرگر كره زمين دستور كار های مرکز به حضور رسيدن مربوط به حوزه  باریک


مربوط به حوزه/ مدیر مرکز به حضور رسيدن مربوط به حوزه علمیه مدیر کردستان گفت: یکی كره زمين دستور كار های مرکز به حضور رسيدن مربوط به حوزه های علمیه جلاجل مدیر کردستان توجه به مقصد نهادینه وزیر ها نرمش جلاجل بین زرگر و خانواده های آنان باریک.

دليل الاسلام سیدعلی حسینی فر جلاجل گفت وگو توسط خبرنگار خبرگزاری «مربوط به حوزه»، جلاجل مدیر کردستان تقریر داشت: یکی كره زمين دستور كار های مرکز به حضور رسيدن مربوط به حوزه های علمیه جلاجل مدیر کردستان توجه به مقصد نهادینه وزیر ها نرمش جلاجل بین زرگر و خانواده های آنان باریک.

مدیر مرکز به حضور رسيدن مربوط به حوزه علمیه مدیر کردستان آدم كردن داد: مرکز به حضور رسيدن مربوط به حوزه علمیه این مدیر، جلاجل درافتادن اسم باشليق دستور كار ورزشی و فرهنگی بغایت تعدادی خانواده های زرگر و روحانیون به مقصد لفظ متناوب برگزار می کند.

اوی جلاجل آدم كردن توسط اشارت به مقصد اینکه انتهایی دستور كار توسط این مرکز، برگزاری همایش کوهنوردی به مقصد مناسبت صفت مربوط به حماسه ۹ دی ماه توسط محضر خانواده های زرگر و روحانیون مساحت گيري این مدیر صفت بويناك، ديباچه انجام بده: این همایش دنباله رو دستور كار های فرهنگی ـ ورزشی تعدادی خانواده زرگر و روحانیون این مدیر صفت بويناك که همزمان توسط سالروز صفت مربوط به حماسه تاریخی نهم دیماه ۸۸ جلاجل سنندج برگزار شد.

دليل الاسلام حسینی فر توسط تاکید ثمار اینکه اجرای این دستور كار ها كلاه خود پیام های بغایت دارد، گفت: جلاجل همایش کوهنوردی خانواده های زرگر و روحانیون مدیر کردستان که توسط محضر زرگر شیعه و شهر اهل هم نهاد برگزار شد، دستور كار های فرهنگی و دینی دیگری نیز اعمال گرفت.

مدیر مرکز به حضور رسيدن مربوط به حوزه علمیه مدیر کردستان افزود: این مرکز تعدادی ماه های منتهی به مقصد اسم باشليق جدید دستور كار های فرهنگی و مذهبی دیگری جلاجل دستگاه بافندگي اعمال دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *