خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / نگاهی ثمار دستاوردهای بهداشتی و پزشکی شورش اسلامی کشورایران

نگاهی ثمار دستاوردهای بهداشتی و پزشکی شورش اسلامی کشورایران


مربوط به حوزه/ یکی كره زمين دستاوردهای بااستعداد حوزۀ پزشکی، رشد پزشکان و متخصصان باریک؛ چنان‌که پیش كره زمين شورش اسلامی جلاجل کل کشور، مهجور ۵ هزار و ۸۹۰ مطلع صور داشت که ۶۸ درصد آنان جلاجل شهرستان تهران بودند، اما جلاجل حلول كننده موجودي ثمار ازاصل آمار ديسيپلين پزشکی، ۷۸ هزار نفر پزشک عمومی، ۳۶ هزار نفر پزشک مطلع و فوق مهارت، ۲۴ هزار نفر دندانپزشک عمومی، ۲ هزار نفر دندانپزشک مطلع و … داریم.

به مقصد شرح احوال خبرگزاری «مربوط به حوزه»، بدي ها فرهنگی و تبلیغی دفتراسناد تبلیغات اسلامی مربوط به حوزه علمیه قم، جلاجل شکل کتاب «ره درآمد داشتن راهیان شعشعه» خصوصی ماه مشرف به موت الحرام، به مقصد ارائه مباحث متنوع نقل کرد ۴۰ سالگی شورش تاديه شده که جلاجل شماره های گوناگون اهدا کردن محضر علاقه مندان می گردد.

دستاوردهای بهداشتی و پزشکی شورش اسلامی

اشاعت

مقایسۀ کشورایرانِ قبل و پس ازآن كره زمين شورش، می‌تواند واقعیت‌های مهمی را در عوض نسل‌های پشت بام كره زمين شورش آشکار کند؛ به دلیل اینکه شورش اسلامی دگرگونی‌های مهتر و بنیادی جلاجل کشورایران و کشور‌های شهربان به مقصد صور آورده باریک. كره زمين این رو، ولايت راحل; شورش اسلامی را «خاشاك مهتر مئه»[1] خواند و كره زمين آن به مقصد ديباچه «پیروزی بی‌نظیر»[2] یاد انجام بده.

توسط توجه به مقصد هجمه‌های مختلفی که به مقصد کشور واصل می‌شود، اهمیت تبیین دستاوردهای شورش اسلامی كره زمين بایسته‌ها باریک. جلاجل این نوشتار ثمار آنیم که چندی كره زمين دستاوردهای شورش اسلامی جلاجل حوزۀ پزشکی و تندرستي را بررسی کنیم.

۱٫ کیفیت پزشکی کشور

یکی كره زمين بااستعداد‌ترین دستاوردهای پزشکی کشورایران پس ازآن كره زمين شورش اسلامی، جایگاه مقبول جامعۀ پزشکی کشورایران باریک؛ این جلاجل حالی باریک که قبل كره زمين شورش اسلامی، موانع و مشکلات زیادی جلاجل این زمینه صور داشته باریک، به مقصد نوع‌ای که حتی قبل كره زمين شورش، شهرهای مهتر مشکل کمبود پزشک داشت. یکی كره زمين عوامل این مشکلات، کمبود یا گروهي مهارت پزشک صفت بويناك. كره زمين این رو، كره زمين پزشکان کشورهای افزونتر، مثل کشورهند، کشوربنگلادش و کشورپاکستان كاربرد می‌شد؛ اما توسط پیروزی شورش اسلامی، کیفیت پزشکی کشور ديم شد، یعنی توسط گشايش دانشکده‌های پزشکی و رشد کمی و کیفی پزشکی و نیروهای انسانی جلاجل مربوط به حوزه‌های مختلف پزشکی و صحه، نیازها منتفي شد. كره زمين این رو، امروزه کشورایران به مقصد یکی كره زمين قطب‌های ‏تحقیقات، فناوری، ‏تندرستي، آموزش صحه و پزشک جلاجل شهربان تبدیل شده باریک و جلاجل عدیده كره زمين اظهاروجود‌های پزشکی و بهداشتی جلاجل طبقه‌های بالای ‏جهانی آرامش طلب دارد. صندوق کودکان دائم الخمر ملل (یونیسف) نیز جلاجل گزارشی سیستم مراقبت‌های اولیۀ کشورایران را ستوده باریک: «کشورایران جلاجل سه دهۀ ماضي سیاست‌هایی را به مقصد‌منظور منتفي وزیر ها نیازهای مردم جلاجل مساحت گيري کشور جلاجل پی گرفته باریک؛ کشورایران كره زمين زمان شورش اسلامی تاکنون شبکۀ بهداشتی را جلاجل صفت انحصارطلب کشور و جلاجل هر شهر و دهاتي گسترده کرده باریک؛ کشورایران شاخص‌های بهداشتی نیکی دارد؛ زیاد كره زمين ۸۵ درصد كره زمين خواهد شد روستایی و پرسپكتيو محروم کشورایران، به مقصد فعاليت ها مراقبت‌های اولیه دسترسی دارند». این دائم الخمر جلاجل ادامۀ شرح احوال كلاه خود به مقصد کیفیت صحه و علاج بخش کشورایران می‌پردازد و می‌نویسد: «شاخص‌های صحه و علاج بخش جلاجل جمهوری اسلامی جلاجل سی اسم باشليق ماضي، به شدني فروانی یافته باریک و جلاجل حلول كننده موجودي كره زمين میانگین‌های شهربان‌ای آن بالاتر باریک. توسط توجه به مقصد گشايش خانه محقر‌های صحه جلاجل سراسر کشور، این شاخص‌ها جلاجل پرسپكتيو شهری و روستایی کشورایران، توسط یکدیگر مواجه نزد باریک».[3]

۲٫ به شدني وضع صحه

جلاجل اسم باشليق ۵۵ احكام ۵۱ درصد مردم کشورایران به مقصد پيمان بهداشتی صفت پير دسترسی داشتند. جلاجل بدون شك زمان این رقم در عوض کشور کشورترکیه، کشورالجزایر و ‌کشورلیبی به مقصد ترتیب ۶۸، ۷۷ و ۸۷ درصد بوده و جلاجل کشورهای توسعه‌یافته نیز این مقیاس نزدیک به مقصد ۱۰۰ درصد بوده باریک. ثمار ازاصل شرح احوال بانک جهانی، جلاجل حلول كننده موجودي ۹۰ درصد مردم کشورایران به مقصد پيمان صفت پير و بهداشتی دسترسی دارند. پشت بام كره زمين کشورایران، کشورهایی مثل کشورمکزیک توسط ۸۵ درصد، کشورچین ۷۷ درصد، کشورروسیه ۷۲ درصد، کشوراندونزی ۶۱ درصد، کشورهند ۴۰ درصد، کشورنیجریه توسط ۲۹ درصد و کشورسودان جنوبی توسط ۷ درصد آرامش طلب گرفته‌بضع.[۴]

سایت المانیتور جلاجل گزارشی می‌نویسد: «کشورایران پس ازآن كره زمين شورش اسلامی جلاجل اسم باشليق ۱۹۷۹ میلادی تاکنون مشي‌های دايگي‌ستایشی را جلاجل عدیده كره زمين مربوط به حوزه‌ها برداشته باریک. كره زمين اسم باشليق ۱۹۸۰ برخودهموار كردن ۲۰۱۲، شاخص توسعۀ انسانی که به مقصد بررسی درافتادن حيات تازه يافتن، دسترسی به مقصد آموزش و استانداردهای زندگی می‌پردازد، جلاجل کشورایران رشد ۶۷درصدی را هیبت کرده باریک که این مقیاس كورس مواجه نزد میانگین جهانی باریک؛ دسترسی به مقصد صاعقه، پيمان‌لوله‌کشی، دسترسی به مقصد مراکز بهداشتی، به شدني دايگي‌توجهی یافته باریک».[5]

three. تأسیس خانه محقر‌های صحه

مدل گشايش شبکه‌های بهداشتی جلاجل اسم باشليق‌های دهۀ ۶۰ كره زمين صیانت دکتر حسین ملک افضلی معاف هنگام ولادت به ‌دست آوردن بهداری بنیاد‌گذاری شد. توسط تأسیس خانه محقر‌های صحه، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی جلاجل پرسپكتيو روستایی به مقصد بهورزانی وديعه شد که افرادی كره زمين بدون شك شهربان توسط تحصیلات دیپلم و آموزش‌های اولیۀ بهداشتی و درمانی بودند. اکنون زیاد كره زمين ۱۸ هزار خانۀ صحه و ۳۵ هزار بهورز جلاجل سراسر کشور صور دارد که اساسی‌ترین فعاليت ها بهداشتی را به مقصد محروم‌ترین و دورافتاده‌ترین روستاهای کشور می‌دهند. اکنون به مقصد دلیل صور خانه محقر‌های صحه، ۲۵ اجمال جلاجل یک هزار نوزاد سگ هست صور دارد. توسط صور این‌که توانايي خواندن ونوشتن بهورزان كره زمين پزشکان کمتر صفت بويناك، به مقصد دلیل دسترسی زیادتر مردم به مقصد فعاليت ها بهداشتی، پیشگیری، واکسیناسیون و مراقبت‌های والده و کودک، اثربخشی فعاليت ها بهورزان به مقصد مراتب زیادتر كره زمين پزشکان صفت بويناك.[۶]

four. آمار پزشکان و متخصصان

یکی كره زمين دستاوردهای بااستعداد حوزۀ پزشکی، رشد پزشکان و متخصصان باریک؛ چنان‌که پیش كره زمين شورش اسلامی جلاجل کل کشور، مهجور ۵ هزار و ۸۹۰ مطلع صور داشت که ۶۸ درصد آنان جلاجل شهرستان تهران بودند، اما جلاجل حلول كننده موجودي ثمار ازاصل آمار ديسيپلين پزشکی، ۷۸ هزار نفر پزشک عمومی، ۳۶ هزار نفر پزشک مطلع و فوق مهارت، ۲۴ هزار نفر دندانپزشک عمومی، ۲ هزار نفر دندانپزشک مطلع، ۱۹ هزار نفر دکتری داروسازی، یک هزار و ۲۰۰ نفر دکتری علوم آزمایشگاهی، ۳۵ هزار نفر صفت ام و ۱۵ هزار نفر رديف نظامي‌های تصديق‌دار داریم. ایضاً جلاجل حلول كننده موجودي، معادل ۳۰ هزار نفر دانشجو جلاجل رشتۀ دکتری پزشکی عمومی جلاجل حلول كننده تحصیل هستند و پیش‌بینی می‌شود قريب ۴ هزار نفر همه ساله به مقصد خواهد شد پزشکان عمومی اضافه شود. كره زمين صیانت افزونتر، قريب ۱۰ هزار نفر كره زمين خواهد شد پزشکان عمومی کشور جلاجل حلول كننده گذران تحصیلات تکمیلی جلاجل لفافه‌های تخصصی به مقصد كله دار می‌برند.[۷] ثمار این ازاصل، ظرفیت جامعه و حوزۀ پزشکی ما بسیار باریک. هم‌اکنون به مقصد پشتوانۀ شورش اسلامی و حمایت‌های رهبر فرزانۀ شورش اسلامی، جلاجل کشور هر ساله زیاد كره زمين four الی ۵ هزار پزشک جلاجل لفافه‌های مختلف علوم پزشکی فارغ التحصیل و جذب سیستم صحه و علاج بخش می‌شوند که این‌ آمار جلاجل مقایسه توسط قبل كره زمين شورش، افزایشی ۱۵ برابری داشته باریک.[۸]

۵٫ دستاوردهای صنعت دارویی

صنعت دارویی کشور سابقۀ ۸۰ ساله دارد، اما شکوفایی این صنعت پشت بام كره زمين شورش اسلامی و دوران دفاع مقدس هم آوازي افتاد و توسط تأسیس ۵ برخودهموار كردن ۶ کارخانۀ بااستعداد داروسازی، پشت بام كره زمين كورس هزل گويي، صنعت دارویی کشورایران به مقصد حوزۀ اشکال داروهای بیوتکنولوژیک واصل و فرآورده‌های بیوتکنولوژیک باروح نیاز بیماران خاص اشکال شد؛ برخودهموار كردن جایی که اکنون ۳۴ داروی بیوتکنولوژیک صفت انحصارطلب ایرانی جلاجل کشور اشکال می‌شود.[۹] ایضاً داروسازان کشور توسط والامنشي و مبارزه، به مقصد فناوری اشکال داروهایی همچون داروی نوترکیب فاکتور eight در عوض علاج بخش بیماری‌های خونی، هموفیلی و داروی تراستوزومپ، هرسپیتین در عوض علاج بخش صفت سرطان زا سینه، واکسن هموفیلوس آنفولانزا در عوض پیشگیری كره زمين مننژیت خردسالان، داروی نوترکیب FSH در عوض علاج بخش ناباروری، داروی هورمونی سینوپار (PTH) در عوض علاج بخش نابساماني غدد پاراتیروئید، پک GCSF در عوض پیوند مغز عظم و آب خون‌سازی جلاجل بدن بیماران پشت بام كره زمين شیمی‌درمانی، اتانرسپت در عوض علاج بخش تورم مفهوم ها و داروی هورمونی لوپرولاید در عوض علاج بخش صفت سرطان زا پروستات و ریه و وارفارین به مقصد ديباچه رقیق‌کنندۀ آب خون جلاجل این كورس اسم باشليق اخیر دستگاه بافندگي یافته‌بضع.[۱۰]

۶٫ اولین‌های علمی پزشکی

زیست‌فناوری به مقصد ديباچه یکی كره زمين مربوط به حوزه‌های بااستعداد فناوری جلاجل یک دهۀ اخیر بسیار باروح توجه آرامش طلب گرفته باریک و توسط ورود آن به مقصد دانشگاه‌ها، محققان ایرانی توسط صور جدید وجود داشتن آن، توانستند جلاجل اختصاصی کوتاهی به مقصد دستاوردهای نیکی برسند. حاصل کردن رتبۀ اقلیم اشکال واکسن و سرم جلاجل خاورمیانه كره زمين طریق اشکال زیاد كره زمين ۳ میلیارد دز واکسن انسانی و دامی جلاجل ۶۵ قسم مختلف، بخشی كره زمين دستاوردهای محققان جلاجل زیست‌فناوری باریک. اولین‌های جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل حوزۀ صفت انگبين‌های بنیادی و پزشك بودن بازساختی توسط صور نيا وجود داشتن این مربوط به حوزه، اثر داغ‌دهندۀ توانایی بالای محققان ایرانی جلاجل این مربوط به حوزه باریک که توسط توجه به مقصد توانمندی دانايي‌آموختگان لفافه‌های زیست‌فناوری و پزشکی و به مقصد‌کارگیری این دانايي، توانسته‌بضع جلاجل زمینۀ فناوری و تحقیقات صفت انگبين‌های بنیادی، جلاجل زمرۀ ۱۰ کشور برتري جو كره ارض آرامش طلب گیرند. محققان ایرانی توانسته‌بضع كره زمين صفت انگبين‌های بنیادی حتی جلاجل پیوندهای مغز و عظم، پوسه و ترمیم بافندگي كردن آسیب‌دیدۀ فواد كاربرد کنند و ایضاً شبیه‌سازی صفت انگبين‌های بنیادی را به مقصد اعمال برسانند. كاربرد كره زمين صفت انگبين‌های بنیادی جلاجل پیوند قرنیۀ اشاره با گوشه چشم، تزریقPRP، تکثیر صفت انگبين‌های بنیادی بندناف به مقصد منظور علاج بخش صفت سرطان زا یا صدمات بافندگي كردن فواد و عصب و صفت انگبين‌های استخوانی، ترمیم ضایعات نخاعی، شبیه‌سازی و اشکال صفت انگبين‌های بنیادی جنین، كره زمين يكباره دستاوردهای مهتر کشور جلاجل عرصۀ این فناوری‌ها باریک.[۱۱]

پژوهشگران دانايي پزشکی موفقیت‌های بسیار زیادی را جلاجل بخش‌های مختلف مثل جراحی‌های فواد، کلیه، اشاره با گوشه چشم و طوق‌های نوین به مقصد دستگاه بافندگي آورده‌بضع که توسط كاربرد كره زمين علوم میان‌لفافه‌ای افزونتر مثل مهندسی بافندگي كردن، علوم بنیاد و سایر مربوط به حوزه‌های مؤثر جلاجل این بخش، توانسته‌بضع به مقصد تولیداتی جلاجل علوم پزشکی نایل شوند که چندی كره زمين آن‌ها جلاجل کیهان انحصاری باریک.[۱۲] ایضاً کشورایران جلاجل زمینۀ پیوند مغز عظم، سومین کشور پشت بام كره زمين کشورایتالیا (كره زمين نگاه خشم آلود مبنا پیوند) جلاجل كره ارض باریک. به مقصد نوع‌ای که كره زمين ۲۶ اسم باشليق پیش تاکنون زیاد كره زمين ۵ هزار و ۳۷۳ باروح پیوند صفت انگبين‌های بنیادی آب خون و مغز عظم، مهجور جلاجل بیمارستان شریعتی شهرستان تهران اعمال شده باریک و همه ساله به مقصد صفت منسوب به طوس میانگین۷۰۰ پیوند جلاجل کشورایران لفظ می‌گیرد.[۱۳]

۷٫ علاج بخش بیماران خارجی

جمهوری اسلامی موفق شده باریک که جلاجل اظهاروجود‌های پزشکی، بیماران برون مرز كره زمين کشور را نیز علاج بخش کند، این جلاجل حالی باریک که کشورایران جلاجل عرضۀ فعاليت ها پزشکی جلاجل کیفیت تحریم باریک؛ حكماً گفتنی باریک که خير‌مهجور این تحریم‌ها آسیب جدی به مقصد حوزۀ پزشکی واصل نکرده، بلکه هم‌اکنون زمینۀ محضر بیماران خارجی در عوض علاج بخش به مقصد اسم مورد جراحی‌های پیچیده و غامض، جلاجل کشور مهيا شده باریک؛ به مقصد ديباچه مثال، هم‌اکنون مبنا زیادی كره زمين شهروندان عراقی به مقصد منظور دریافت فعاليت ها پیچیدۀ پزشکی به مقصد کشور ما مرحله ها می‌کنند. ایضاً چندی بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، میزبان بیمارانی كره زمين منطقۀ جبلت دریای خزر هستند.

eight. افزایش امید به مقصد زندگی

یکی كره زمين دستاوردهای بااستعداد بهداشتی و پزشکی، افزایش امید به مقصد زندگی باریک. سيني دانسته ها رسمی، امید به مقصد زندگی جلاجل زنان به مقصد صفت منسوب به طوس ميانه بالا ۷۹٫three اسم باشليق و جلاجل یک بررسی افزونتر ۸۰٫four اسم باشليق، و جلاجل مردان هم جلاجل یک بررسی ۷۴٫۲ و جلاجل بررسی افزونتر ۷۶٫three باریک که جلاجل مقایسه توسط اسم باشليق ۵۷ افزایش داشته باریک. به مقصد گفتۀ کارشناسان حوزۀ تندرستي و پزشکی، ‌مقیاس امید به مقصد زندگی جلاجل کشورایران جلاجل اسم باشليق‌های پیش كره زمين شورش، ۵۷ اسم باشليق بوده باریک؛ جلاجل حالی‌که مقیاس آن جلاجل عدیده كره زمين کشورها مثل آمریکا و انگلیس ۷۲ اسم باشليق، جلاجل کشورژاپن ۷۴ اسم باشليق، جلاجل اتحاد جماهیر شوروی ۶۸ اسم باشليق و جلاجل کشورکوبا ۷۰ اسم باشليق بوده باریک. بنابراین، ثمار ازاصل این آمار، شاخص امید به مقصد زندگی کشورایران جلاجل آن زمان، کیفیت استريوفونيك مناسبی نداشته باریک.[۱۴] این جلاجل حالی باریک که پس ازآن كره زمين شورش اسلامی امید به مقصد زندگی توسط رشد ۱۰ الی ۲۰ اسم باشليق، به مقصد زیاد كره زمين ۷۰ اسم باشليق افزایش یافته باریک.[۱۵]

۹٫ کاهش اجمال‌ومیر

جلاجل اسم باشليق‌های قبل كره زمين پیروزی شورش اسلامی، جلي بیماری‌های واگیر كره زمين هم سر اصلی کشور صفت بويناك و نصيب عمدۀ اجمال‌‌ومیرها جلاجل کشور احتمالاً كره زمين بیماری‌های واگیر و بیماری‌های احتمالاً كره زمين زایمان، حاملگی و… صفت بويناك. بدیهی باریک ادامۀ چنین مسائلی می‌توانست عالم ها وحشتناکی جلاجل پی داشته باشد.

ایضاً مقیاس اجمال‌ومیر کودکان زیر یکسال جلاجل کشورایران جلاجل اسم باشليق‌های پیش كره زمين شورش، همه ساله ۱۰۲ کودک زیر یکسال جلاجل هر ۱۰۰۰ کودک صفت بويناك که آمار وحشتناکی بوده باریک؛ یعنی جلاجل آن زمان، كره زمين هر ۱۰ کودک ایرانی که مدير اماكن متبركه می‌شدند، یک کودک زیر یکسال موت می‌انجام بده. جلاجل زمینۀ اجمال‌ومیر کودکان کمتر كره زمين یکسال و امید به مقصد زندگی، کیفیت کشورایران حتی جلاجل بین کشورهای کمتر توسعه‌یافته نیز نامناسب صفت بويناك.

جلاجل آن زمان، مقیاس اجمال‌ومیر نوزادان زیر پنج اسم باشليق،‌ 174 جلاجل هر ۱۰۰۰ نفر صفت بويناك؛ یعنی كره زمين هر پنج کودک ایرانی یک نفرشان برخودهموار كردن پنج سالگی موت می‌انجام بده. جلاجل حالیکه اکنون خوشبختانه این رقم به مقصد ۱۵٫۶ کاهش یافته که رقم بسیار مهمی باریک.

ایضاً توانستیم مقیاس اجمال‌ومیر احتمالاً كره زمين بیماری‌های عفونی، مادران، نوزادان و تغذیه‌ای، تصادفات و رخدادها را طی تاچند دهۀ اخیر، کاهش دهیم؛ هرچند که جلاجل زمینۀ پیشگیری كره زمين تصادفات هنوز به مقصد نقطۀ ایده‌خاندان ها نرسیده‌ایم.

سيني شرح احوال بانک جهانی مبنا اجمال‌ومیر کودکان جلاجل اسم باشليق ۱۹۹۰، ۲۰۱۶ نفر و مبنا اجمال‌ومیر جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۵، ۲۵ نفر بوده باریک؛ و و کشورایران رتبۀ یازدهم نسبت به مقصد کاهش اجمال‌ومیر کودکان كره زمين ۱۹۶۰ برخودهموار كردن ۲۰۱۵ حاصل کردن کرده باریک.[۱۶]

۱۰٫ افزایش سريره‌های بیمارستانی

ثمار ازاصل آمار رسمی که جلاجل اسم باشليق ۵۵ صور داشته، توسط توجه به مقصد خواهد شد کشورایران جلاجل آن اسم باشليق، ۱٫۵ سريره به مقصد ازای هر ۱۰۰۰ نفر خواهد شد داشتیم که این مبنا برخودهموار كردن اسم باشليق ۹۱ تقریباً به مقصد همین لفظ همیشگی یافته باریک. ثمار این ازاصل، ساخت سريره‌هایمان احكام جلاجل حد رشد خواهد شد تکافو می‌انجام بده.[۱۷]

چندی كره زمين شرح احوال‌ها نیز حاکی باریک که هم‌اکنون به مقصد ازای هر هزار نفر قريب ۱٫۰۳ سريره بیمارستانی جلاجل کشور داریم که قريب ۱۲۰ هزار و ۶۱۲ سريره بیمارستانی می‌شود و ثمار ازاصل قواله ملی علاج بخش کشورایران، برخودهموار كردن اسم باشليق ۱۴۰۴ قريب ۷۳ هزار سريره بیمارستانی جدید توسط تعرفۀ دولتی و قريب ۴۰ هزار سريره بیمارستانی جدید توسط تعرفۀ خصوصی به مقصد این مبنا اضافه می‌شود.[۱۸]

۱۱٫ سایر نوآوری‌ها و اختراعات پزشکی

هزار) اشکال ردۀ صفت انگبين‌های بنیادی

پژوهشکدۀ رویان جلاجل اسم باشليق ۸۰ توسط مبارزه‌های بخشوده دکتر سعید کاظمی آشتیانی و همکارانش به مقصد عرصۀ تحقیقات صفت انگبين‌های بنیادی واصل شد که این تحقیقات جلاجل اسم باشليق ۱۳۸۲ به مقصد نتیجه رسید و پژوهشکدۀ رویان توسط اشکال ردۀ سول‌های بنیادی جنینی، غيرماذون کشورایران را جلاجل بین ۱۰ کشور برتري جو کیهان که به مقصد این فناوری دستگاه بافندگي یافته‌بضع، آرامش طلب داد. کشورایران‌ پس ازآن كره زمين کشورهای‌ آمریکا، کشوراسترالیا، کشورسوئد، انگلیس‌، هندوستان‌، کرۀ‌ جنوبی‌، کشورژاپن‌ و کشورسنگاپور، موفق‌ به مقصد‌ اشکال این‌ صفت انگبين‌ها شده‌ باریک‌.

ب) تزریق صفت انگبين‌های شوآن در عوض ترمیم آسیب‌های نخاعی

پروژۀ تزریق صفت انگبين‌های شوآن در عوض ترمیم آسیب‌های نخاعی به مقصد ديباچه یک علاج بخش بی‌مضرت، در عوض نخستین شهرستان بار جلاجل كره ارض كره زمين صیانت پژوهشگران ایرانی اعلام شد و نتایج بالینی این تحقیق پشت بام كره زمين ۱۰ اسم باشليق به مقصد داده ها عموم رسید. در عوض این‌که علاج بخش توسط تزریق صفت انگبين‌های شوآن به مقصد بیماران آسیب نخاعی موفقیت‌آمیز باشد، بیمار آسیب نخاعی نباید بالای ۵۰ اسم باشليق باشد، ضایعۀ نخاعی گريبانگير بوي بد خاصی نباشد و علائم نورولوژیک محدودی جلاجل ناحیۀ ضایعه صور داشته باشد. دکتر امامی رضوی، معاف علاج بخش وزارت صحه هنگام ولادت گفت: مرکز تحقیقات ضایعات نخاعی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تهران جلاجل حلول كننده اعمال کار تحقیقاتی ثمار روی سه پروژه به مقصد غيرماذون‌های تزریق صفت انگبين‌های شوآن و تزریق صفت انگبين‌های بنیادی و صفت انگبين‌های ارائه كردن عملكرد بویایی می‌باشد.[۱۹]

طوق تزریق صفت انگبين‌های شوآن به مقصد بیماران آسیب نخاعی، یک طوق ابتکاری و نوین باریک که در عوض اولین شهرستان بار كره زمين صیانت دانشمندان ایرانی توسط موفقیت اعمال گرفته باریک. جلاجل كورس کشور کشورروسیه و کشورچین كره زمين صفت انگبين‌های بنیادی در عوض علاج بخش آسیب نخاعی كاربرد شده باریک، اما طوق کشورایران جلاجل تزریق صفت انگبين‌های شوآن به مقصد بیماران آسیب نخاعی تاکنون ثمار روی تاچند بیمار كانون اعمال شده و موفقیت‌آمیز بوده باریک. جلاجل اسم مورد تزریق صفت انگبين‌های شوآن، پروژه توسط موفقیت نسبی اعمال شده باریک و چون پروژه به مقصد لفظ تحقیقاتی جلاجل حلول كننده اعمال باریک، به مقصد صفت منسوب به طوس قطعی نمی‌توان موفقیت آن را اعلام انجام بده.[۲۰]

ج) اشکال نظام ارباب رعيتي شتاب‌دهندۀ خطی

نظام ارباب رعيتي شتاب‌دهندۀ خطی ایرانی در عوض تشخیص و علاج بخش صفت سرطان زا جلاجل کشور ساخته شده باریک. این نظام ارباب رعيتي جلاجل علاج بخش بیماران سرطانی و جلاجل حوزۀ رادیوتراپی کاربرد دارد. این نظام ارباب رعيتي كره زمين شيوع يافتن یافتن اشعه به مقصد بافندگي كردن‌های افزونتر خودداری می‌کند، و کیفیت و تمركزفكر را توسط هم داراست و كره زمين برون داد سعر نیز خودداری می‌کند.

 این نظام ارباب رعيتي را وزارت صحه فروسو حمایت ویژۀ كلاه خود آرامش طلب داده باریک برخودهموار كردن بتواند به مقصد اشکال پرپشت برسد؛ حكماً این نظام ارباب رعيتي قبلاً تحریم شده صفت بويناك.[۲۱]

د) اشکال داروی زخم بیماران دیابتی

 محققان ایرانی در عوض اولین شهرستان بار جلاجل كره ارض، موفق به مقصد اشکال دارویی به مقصد غيرماذون آنژی پارس در عوض علاج بخش زخم بیماران دیابتی شده‌بضع. این دارو یك داروی گیاهی باریک که طی یك پروسۀ ۷ ساله ساخته شده باریک و پشت بام كره زمين طی مقام ها آزمایش ثمار حیوان و آزمایش‌های بالینی ثمار روی بشقاب، تأییدیۀ وزارت صحه را ادراك پذير كردن كرد. داروی آنژی پارس جلاجل three قسم كپسول، آمپول و التجا هدیه می‌شود و كارآزمایی‌های بالینی آن اثر داغ داده باریک كوچكترين اسم پري زده آن جلاجل یك دورۀ كورس ماهه بین ۵۷ برخودهموار كردن ۸۸ درصد بهبودی زخم پای دیابتی را باعث می‌شود.[۲۲]

هـ) اشکال داروی گیاهی علاج بخش ایدز

در عوض اولین شهرستان بار جلاجل کیهان جلاجل کشورایران در عوض علاج بخش ایدز، یک داروی تعدیل‌کنندۀ ایمنی توسط غيرماذون آیمود ساخته شد. این دارو جلاجل اسم باشليق ۱۳۸۴ توسط پژوهشگران ایرانی ساخته شد و پشت بام كره زمين مندرج جهانی جلاجل سپند ۱۳۸۵، بدون شك اسم باشليق رونمایی شد.

و) نانوکریستال‌های مؤثر جلاجل ترمیم بافندگي كردن‌های آسیب‌دیدۀ داخل بدن

اشکال نانوکریستالهای جدید در عوض ترمیم بافندگي كردن، ایجاد نانوفنجان‌هایی در عوض دارورسانی و علاج بخش سل پايدار، به مقصد کمک نانوکریستال‌ها، كره زمين يكباره دستاوردهای بااستعداد کشور جلاجل حوزۀ مهندسی بافندگي كردن باریک.

نانوکریستال‌هایی که محققان ایرانی به مقصد آن دستگاه بافندگي پیدا کرده‌بضع، موجب تکامل بافندگي كردن، رشد و جذب صفت انگبين‌ها به مقصد شکل طبیعی خواهد شد و به مقصد صفت منسوب به طوس همزمان دارزدن و صفت انگبين‌های سوارشده ثمار آن به مقصد لفظ بیولوژیکی رشد می‌کند. ایجاد نانوفنجان‌هایی در عوض دارورسانی نیز كره زمين صیانت محققان ایرانی ثابت شدن شد.

نانوفنجان‌ها به مقصد نوع‌ای طراحی شده‌بضع که غشاهای بیولوژیک ثمار روی آن ساخته شده باریک و جلاجل بخش ضخیم آن، این توانایی صور دارد که داروهای باروح نگاه خشم آلود را ثمار روی آن مركب نشين کرده و به مقصد صفت انگبين تيرخور باروح نیاز فرستادن می‌شود برخودهموار كردن اشارتاً ارتباط داشتن به مقصد آن بتواند عملکرد دارویی كلاه خود را به مقصد اعمال برساند. محققان دانشگاهی ایضاً توانستند توسط تغییر باکتری سل پايدار به مقصد علاج بخش، به مقصد کمک نانوکریستال یک زائده به مقصد آن بچسبانند و آن باکتری را كره زمين بین ببرند.[۲۳]

دليل‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا بهروز

 

 

[۱]. ولايت خمینی، صحیفۀ شعشعه، ج۱۴، ص۷۷٫

[۲]. بدون شك.

[۳]. مرکز داده ها‌رسانی دفتراسناد صفت به خاطرسپردني و سرايت آثار حاضربودن آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی).

[۴]. خبرگزاری پارس، تاریخ: ۲۰/three/1397.

[۵]. مرکز داده ها‌رسانی دفتراسناد صفت به خاطرسپردني و سرايت آثار حاضربودن آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی).

[۶]. خبرگزاری مهر، کد نبا : ۸۲۴۹۲۵، تاریخ: ۱۵/۱۱/۱۳۸۷٫

[۷]. خبرگزاری مهر، کد نبا:‌3898873

https://www.mehrnews.com/information/3898873

[۸]. مرکز واپسین کشورایران، کد نبا a/45920 ؛ تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۴

http://www.tahlileiran.ir/a/45920.html

[۹]. خبرگزاری مهر، کد نبا:‌3898873

https://www.mehrnews.com/information/3898873

[۱۰]. مرکز خبری فرهنگ شورش اسلامی،کد نبا: ۶۳۵۳۳، تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۱٫

[۱۱]. https://www.mehrnews.com/information/3898873

[۱۲]. شبکۀ داده ها رسانی دانا، کد نبا ۱۰۲۷۴۷۵، تاریخ شيوع يافتن: ۱۵/۱۱/۱۳۹۵٫

[۱۳]. https://www.mehrnews.com/information/3898873

[۱۴]. خبرگزاری دانشجویان کشورایران(ایسنا)، کد نبا: ۹۵۱۱۱۴۰۹۸۴۰٫ تاریخ: half of/96

[۱۵]. مرکز واپسین کشورایران، کد نبا a/45920 ؛ تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۴

http://www.tahlileiran.ir/a/45920.html

[۱۶]. کشورایران۲۰، دانشگاه ولايت حسین۷، ص۱۹٫

[۱۷]. خبرگزاری دانشجویان کشورایران( ایسنا)، کد نبا: ۹۵۱۱۱۴۰۹۸۴۰،تاریخ: ۱۵/۱۱/۱۳۹۵٫

[۱۸]. خبرگزاری ایرنا، کد نبا : ۸۲۶۴۹۴۳۰ (۶۱۴۵۴۵۶)، تاریخ:eight/6/1396.

[۱۹] معهد خبرنگاران بالنتيجه، کد نبا: ۴۲۶۴۸۳۴، تاریخ : ۲۲/۱۱/۱۳۹۱٫

[۲۰] بدون شك.

[۲۱] معهد خبرنگاران بالنتيجه، کد نبا: ۶۶۳۶۵۶۷، تاریخ: ۲۷/۵/۱۳۹۷٫

[۲۲]. مرکز خبری فردا نیوز، کد نبا: ۴۵۳۱۶، تاریخ: ۱۲/۱۱/۱۳۸۶٫

[۲۳]. معهد خبرنگاران بالنتيجه، کد نبا ۴۲۶۶۸۳، ۱۰/۱۱/۱۳۹۱٫

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *