خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / تيرخور ما باید این باشد که مشکل توالد و اشتهازا را مدبرانه گدازش كنيم

تيرخور ما باید این باشد که مشکل توالد و اشتهازا را مدبرانه گدازش كنيم


مربوط به حوزه/ توالد و اشتهازا توسط سفارش و نطق گدازش نمي‌شود، تيرخور ما باید این باشد که كوچكترين مشکل توالد و ایجاد اشتهازا را مدبرانه گدازش كنيم.

به مقصد شرح احوال خبرگزاری«مربوط به حوزه»، حاضربودن آیت الله جوادی آملی جلاجل مشبع سید مهدی صادقی استاندار  و جمعی كره زمين مسئولین استانداری قم، که جلاجل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد، توسط اشاعت به مقصد وظايف مسئولين و دستگاه بافندگي‌اندركاران ديسيپلين جلاجل صفت به خاطرسپردني ديسيپلين اسلامی به مقصد تبیین عوامل این بااستعداد پرداختند و گفته داشتند: موضوع بحث ريشه اي آن باریک كوچكترين همه ما جلاجل روبه رو قرض اسلام و ملت مسلم مسئوليم كوچكترين اين بلدچي را صفت به خاطرسپردني كنيم، اين رگ همه ماست، هم نزد پروردن مسئوليم و هم جلاجل قيامت مسئوليم.

ایشان آدم كردن دادند: مايه بعدی آن باریک كوچكترين كسي مي‌تواند كيان و خودمختاري و منفعل عمومي و مذهبي كلاه خود را صفت به خاطرسپردني بطي ء السير كوچكترين بايستد! كره زمين آدمِ نشسته آب رو ساخته نيست، انسان كوچكترين قايم باریک مي‌تواند کشورش را صفت به خاطرسپردني بطي ء السير.

معظم له به يادماندني کردند: باید مشخص شود چون كه چيزي باعث قيام يك ملت باریک و كدام ملت قايم باریک؟ متوقف شدن يعني قيام و مقاومت! ملتي جلاجل فرهنگ قرآن كريم قايم باریک كوچكترين يقه و كيفش مالامال باشد. ما به مقصد فرد يا ملتي كوچكترين دستش خالي باریک مي‌گوييم گدا، گدا شهر بار علمي ندارد، همين بامعني را جلاجل عربي مي‌گويند فاقد؛ قرآن به مقصد كسي كوچكترين يقه و كيفش خالي باریک مي‌گويد بي بضاعت، بي بضاعت به مقصد كج شدن گدا نيست، فقیر یعنی ملتي كوچكترين به ستوه آمدن فقراتش ريز باریک! اين استحقاق خيرات دارد.

حاضربودن آیت الله جوادی آملی توسط اشاعت به مقصد آیات نورانی قرآن کریم آدم كردن دادند: جلاجل سوره مباركه نساء فرمود ثروت، عملي ساختن قيام يك ملت باریک، فرمود ارچه بخواهي بايستي و ويلچري نباشي بايد جيبت مالامال باشد، خير اینکه راس المال‌دار و تکاثری سر گروه بلکه بايد كوثري سر گروه، كوثر آبرودار مي‌آورد، فضيلت و كرنش مي‌آورد.

معظم‌له جلاجل توصيه‌هاي به مقصد مسئولين تقریر داشتند: ما بايد پايدار باشيم، اين رگ ديني ماست و  بدانیم عدو هم جلاجل جهات ماست، ما الآن جلاجل زمين بازي ماده منفجره كاشته شده درزمين هستيم و به مقصد وفور قرآن و باستان محفوظيم و بايد قدر اين نعمت را بدانيم.

معظم له جلاجل پايان سخنانشان گفته داشتند: توالد و اشتهازا توسط سفارش و نطق گدازش نمي‌شود، تيرخور ما باید این باشد که كوچكترين مشکل توالد و ایجاد اشتهازا را مدبرانه گدازش كنيم. واجب شده باریک که روستاها را نيرودهي كنيم چريدن که ظرفیت کلان جلاجل روستاها صور دارد، باید جلاجل این زمینه فرهنگ‌سازي شود مادام هم مشکلات کشور رفع شود و هم جلاجل حضوري وصي عصر و ولايت و شهدا و مسئولين روسفيد باشيم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *