خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / پنج شاخص اصلی تمدن نوین اسلامی

پنج شاخص اصلی تمدن نوین اسلامی


مربوط به حوزه/ دليل الاسلام و المسلمین مختاری، عقلانیت را عنصر تمدن نوین اسلامی حالی و گفت: افراطی گری منشأ کثیر كره زمين مشکلات جامعه اسلامی باریک.

به مقصد شرح احوال خبرنگار خبرگزاری مربوط به حوزه  كره زمين شهر تهران، دليل الاسلام و المسلمین محمدحسین مختاری، رئیس دانشگاه تقریب مذاهب اسلامی شهر تهران، پیش كره زمين ه مبستر شدن فردا جلاجل سمینار بین المللی شاخص های تمدن نوین اسلامی که جلاجل این دانشگاه برگزار شد، درزمينه شاخص های تمدن نوین اسلامی گفت: مناقشه تمدن نوین اسلامی که رهبر معظم شورش مطرح کردند جلاجل دنیای اکنونی فهمید بسیار مهمی باریک.

اوی افزود: جامعه اسلامی صاحب تمدن جامعه‌ی باریک که جلاجل صفت انحصارطلب جنبيدن ترقی کند. جلاجل تمدن نوین اسلامی، مايه حاکمیت الله باریک و زیربنای فکری این تمدن رشد و تعالی همه جانبه بشقاب جلاجل عرصه هاي نبرد کیهان و آخره باریک. جلاجل حالی که امروزه جلاجل دنیای مغرب مناقشه بشقاب محوری مطرح باریک، این ها بشقاب را به مقصد جای پروردن گذاشته و به مقصد كنار زدن تأمین بهره ها و لذت جویی های كلاه خود هستند. جلاجل مغرب بشقاب را به مقصد عرش برده و پروردن را مادی کرده بضع. جلاجل مغرب درستكاري كره زمين سود دنیای آدمي زاده باریک جلاجل حالی که تمدن اسلامی فيلتر بشقاب را تأمین می کند.

دليل الاسلام و المسلمین مختاری تاکید انجام بده: آرامش طلب باریک تمدن اسلامی که نبی اکرم(ص) بنای آن را گذاشته سببب ترقی همه جانبه بشقاب جلاجل قلمرو فرد و جامعه باشد. حكماً هر تا چه وقت بشقاب محوری جلاجل تمدن نوین اسلامی مايه نیست ولی دلیل ثمار این نمی شود که جایگاه و کرامت بشقاب نادیده گرفته شود.

رئیس دانشگاه تقریب مذاهب اسلامی، برقراری ایمنی و استشهادات جلاجل جامعه را شاخص افزونتر تمدن نوین اسلامی برشمرد و به يادماندني انجام بده: ترقی جلاجل جامعه غير ایمنی و استشهادات جلاجل سطرها مختلف محصول برداري نمی شود. مسلما یکی كره زمين پیش فرض ها و ملزومات تمدن نوین اسلامی صور ایمنی و استشهادات باریک. ارچه جلاجل جامعه ای ایمنی و استشهادات باشد دوار تمدن سازی نوین اسلامی نیز ثابت شدن می شود.

اوی آدم كردن داد: علم و معرفت شاخص سوم تمدن نوین اسلامی باریک. مسلما جامعه اسلامی که تمدن عود باشد علم و معرفت را سرلوحه كلاه خود آرامش طلب می دهد. نبی اکرم(ص) نیز توسط همین شاخص توانستند قلب ها را به مقصد كلاه خود موردتوجه کنند. ایشان توسط روح نابخردی و نادختر مبارزه کرده و یک جامعه آگاه كردن، شيوا و فرهیخته ای را معرفی کردند.

دليل الاسلام و المسلمین مختاری، عقلانیت را چهارمین عنصر تمدن نوین اسلامی برشمرد و گفت: افراطی گری منشأ کثیر كره زمين مشکلات جامعه اسلامی باریک. امروزه نگاه های غیر منطقی و نامعقول كره زمين متون دینی باعث کثیر كره زمين گرفتاری ها و مصائب جلاجل کیهان شد، به مقصد همین دلیل باید جلاجل تمدن نوین اسلامی به مقصد عقلانیت توجه خصوصی ای انجام بده. سرلوحه دستور كار های تمدن نوین اسلامی عقلانیت و بهان هطلبي باریک. دانشگاه تقریب مذاهب اسلامی نیز جلاجل بُعد عملی و تئوری به مقصد كنار زدن حقيرشمردن روح حاکم ثمار عقلانیت را جلاجل جامعه باریک.

اوی اضافه انجام بده: وحدت و همبستگی میان مسلمان بودن مايه افزونتر شاخص تمدن نوین اسلامی باریک. غير وحدت و روابط همدلانه میان مذاهب مختلف اسلام حقيرشمردن تمدن نوین اسلامی محصول برداري نمی شود. یکی كره زمين علوم شرعي بذال جلاجل تمدن نوین حاکم توافق داشتن وحدت و همبستگی باریک. دانشگاه تقریب مذاهب اسلامی نیز جلاجل اظهاروجود عملی و تئوری صفت انحصارطلب مبارزه كلاه خود را جلاجل این زمینه اعمال می دهد.

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *