خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / پیش نشست همایش ملی «تاييد شدن، نهال نورسته ها و تمييز ها» برگزار می شود

پیش نشست همایش ملی «تاييد شدن، نهال نورسته ها و تمييز ها» برگزار می شود


مربوط به حوزه/ نخستین پیش نشست همایش ملی «تاييد شدن، نهال نورسته ها و تمييز ها» توسط محضر دليل ها اسلام والمسلمین سبحانی و خسروپناه و به مقصد والامنشي دفتراسناد تبلیغات اسلامی مربوط به حوزه علمیه قم برگزار می شود.

به مقصد شرح احوال خبرگزاری«مربوط به حوزه»، به مقصد شيريني كره زمين دفتراسناد تبلیغات اسلامی، دليل الاسلام والمسلمین سبحانی توسط اشارت به مقصد برگزاری نخستین پیش نشست همایش ملی تاييد شدن، نهال نورسته ها و تمييز ها جلاجل قم تاکید انجام بده: شهرستان اندیشه های صوفیانه، گاه جلاجل ادبیات عمومی ما مثل سخن منظوم فارسی و سرگذشت ها و حکایت ها به مقصد نوع ای نفوذ کرده که در عوض مردمی که توسط ادبیات شیرین فارسی مجانس هستند و كره زمين مضامین عالی آن كاربرد می کنند، مغفول می ماند.

اوی افزود: این انحرافات كره زمين طریق همین ادبیات صفت انتقام جو می شود و آثار خطاكار دانستن كلاه خود را ثمار جای می گذارد.

رئیس قطب تعمیق ایمان و باورهای دینی دفتراسناد تبلیغات اسلامی مربوط به حوزه علمیه قم آدم كردن داد: جلاجل آثار دینی ما به طورمثال جلاجل اعلامیه و گزارش ها احادیث و خطابه های دینی، کسانی که کمتر آشنا هستند گاه توسط غفلت كره زمين این مضامین خطاكار دانستن، این طلب كردن و انحرافات را منتشر می کنند یعنی این طلب كردن صوفیانه، زمانی به مقصد پانویس ادبیات دینی ما نیز رسوخ کرده باریک.

اوی تبیین داشت: بسیار دیده می شود که مداحان ما كره زمين اشعاری كاربرد می کنند که عرف شیعی اعم كره زمين بازگشتن عظام و سطرها مختلف مردم كره زمين ايشان غلو و مهتر گویی درزمينه شهرستان اهل بیت علیهم السلام را برداشت می کند و كره زمين آن حيرت ضربت ديده می شود، وقتی ریشه یابی می کنیم مشاهده می شود که این اظهار تنفر كردن كره زمين باطني طريقه ها های صوفیانه ادراك پذير كردن شده باریک.

دليل الاسلام والمسلمین سبحانی آدم كردن داد: حتی جلاجل مربوط به حوزه موسیقی سنتی که باروح توجه اقشاری كره زمين جامعه باریک، مضامین خطاكار دانستن صوفیانه تبلیغ و ترویج می شود که بخشی كره زمين جامعه ناخواسته و نا آگاهانه درگیر توسط این تفکرات ناصحیح می شوند.

اوی تبیین داشت: اخیرا مشاهده می شود که حتی شماری كره زمين کتب درسی که مسوليت ايشان سرايت ادبیات فارسی و فرهنگ دینی باریک، توسط غفلت كره زمين این نکات، طلب كردن ناصحیح صوفیانه را سرايت می دهند و هوش جوانان را درگیر می کنند.

رئیس قطب تعمیق ایمان و باورهای دینی دفتراسناد تبلیغات اسلامی مربوط به حوزه علمیه قم به يادماندني انجام بده: این دفتراسناد به مقصد ديباچه یک نهاد حوزوی که توسط مقام معظم رهبری به مقصد ديباچه نماد روشنفکری مربوط به حوزه تلقی شده ماموریت خوش خدمتي كردن می داند جلاجل مقابله توسط این نوع حرکت های فرهنگی وعاء روشنگرانه داشته باشد و خبرگان و محققان را فراخواني کند مادام این مباحث را در عوض عموم جامعه تببین نمایند.

اوی به يادماندني انجام بده: برهمین ازاصل نخستین پیش نشست همایش ملی تاييد شدن، نهال نورسته ها و تمييز ها سنه ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۷ كره زمين وقت نما ۱۰ صبح جلاجل سالون همایش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتراسناد تبلیغات اسلامی مربوط به حوزه علمیه قم برگزار می شود.

واجب شده به مقصد ذکر باریک، دليل ها اسلام والمسلمین سبحانی، خسروپناه و دکتر یثربی جلاجل این نشست به مقصد سخنرانی خواهند بازدادن.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *