خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / کشف تسليحات و جنگ افزار جلاجل ارج داشتن یکی كره زمين حامیان هجوم بردن به مقصد زمين پيما کرایست چرچ

کشف تسليحات و جنگ افزار جلاجل ارج داشتن یکی كره زمين حامیان هجوم بردن به مقصد زمين پيما کرایست چرچ


مربوط به حوزه/ پلیس کشورنیوزیلند طی بیانیه ای درزمينه فردی که حامی حملات تروریستی جلاجل کرایست چرچ بوده اعلام انجام بده که این فرد پیش كره زمين روبرویی توسط پلیس ایمیل های تهدیدآمیزی فرستاده و تسليحات و جنگ افزار جلاجل املاکش پیدا شده باریک.

به مقصد شرح احوال رديف نظامي ترجمه خبرگزاری «مربوط به حوزه» به مقصد حمل كره زمين information24، پلیس کشورنیوزیلند سنه ماضي اعلام انجام بده مردی که خوش خدمتي كردن را جلاجل یک درگیری توسط نیروهای پلیس جلاجل کرایست چرچ به مقصد کشتن داد، یکی كره زمين حامیان هجوم بردن تروریستی علیه زمين پيما بوده و تهدیدی آشکار در عوض جامعه محسوب می شده باریک. این فرد هرچند اخبار مستقیمی توسط عملي ساختن تروریستی نداشته اما كره زمين اوی حمایت می کرده باریک.

پلیس سنه چهارشنبه جزئیاتی كره زمين اجمال آرتمی دیووفسکی ۵۴ ساله افشاء انجام بده. روح پرایس مدير سازمان پلیس گفت: این فرد پشت بام كره زمين فرستادن ایمیل های مضطرب کننده ای جلاجل اخبار توسط هجوم بردن به مقصد نمازگزاران جلاجل ۱۵ مارس جلاجل زمين پيما کرایست چرچ که موجر کشتار خونین ۵۰ پريان آشکارایی، باروح توجه ماموران آرامش طلب گرفت.

پرایس گفت که نیروهای پلیس سه ملک متعلق به مقصد اوی را تفتیش کرده و تسلیحات نظامی، تسليحات، جنگ افزار و محتوای افراطی ستيزه گري آمیز کشف کرده بضع.

به مقصد كلام پلیس این فرد تفريغ محاسبه گرای نیوزیلندی جلاجل یک اتومبیل شناسایی شده و پلیس سه ساق دست جمعناتمام توسط او مذاکره کرده مادام خوش خدمتي كردن را تسلیم کند. پشت بام كره زمين این زمان نیروهای پلیس به مقصد اوی نزدیک شده و دریافتند که او توسط ضربه صفت چاقوزن دستگاه بافندگي به مقصد خودکشی ضربت ديده باریک.

به مقصد كلام کارشناسان معضل اسلام هراسی جلاجل کشورنیوزیلند به مقصد آذريون زیر خاکستری تشخيص دادن دارد و پلیس نیز در عوض شناسایی عوامل صاف افراطی جلاجل این کشور کوتاهی کرده باریک.

جلاجل پی تیراندازی خونین جلاجل کرایست چرچ، بی توجهی و نادیده خوگرفتن دولت کشورنیوزیلند در عوض پیگیری جرائم احتمالاً كره زمين انزجارآميز زیر ذره بین رفته باریک. این کشور طی ده اسم باشليق ماضي   بايسته های بغایت كره زمين صیانت دائم الخمر های محلی و بین المللی در عوض رسیدگی به مقصد معضل اسلام هراسی دریافت کرده، اما هیچ اقدامی جلاجل این اخبار جلاجل پیش نگرفته باریک.

 

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *