سرخط خبرها
خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / یاد اجمال بشقاب را كره زمين بازی‌های دنیوی نيرنگ ساز می‌دارد

یاد اجمال بشقاب را كره زمين بازی‌های دنیوی نيرنگ ساز می‌دارد


مربوط به حوزه/ دليل الاسلام والمسلمین رمضانی گفت: یاد اجمال دارای آثار بسیار مهمی باریک که كره زمين يكباره آثار آن این باریک که بشقاب را كره زمين بیهودگی و بازی‌های دنیوی نيرنگ ساز می دارد،

به مقصد شرح احوال سرویس بین الملل خبرگزاری «مربوط به حوزه»، دليل الاسلام والمسلمین رمضانی ولايت و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ جلاجل وعظ های نماز جمعه این هفته به مقصد آدم كردن مباحث پيوسته كاري به مقصد حیات دینی بازدادن.

اسم ستيزه گر وعظ های نماز جمعه این هفته هامبورگ به مقصد این گزارش ها باریک:

توسط توجه به مقصد اینکه ایمان مهمترین رکن اساسی جلاجل «حیات دینی» شمرده می شود و وعاء اوّل را جلاجل آن ایفاء می کند، واجب شده و بایسته باریک همين جلاجل تقویت آن همّت گمارد. بدین منظور جلاجل اوباشيگري می بایست عواملی که ایمان را تقویت می کند جلاجل كله دار لوحۀ حالت بشقاب آرامش طلب گیرد. لذا می بایست به مقصد اموری که وعاء مهمی جلاجل تقویت ایمان دارند، تاديه شده شود. که حكماً جلاجل مباحث شهرستان پیشین به مقصد چندی كره زمين ايشان که «یاد پروردن» و «خوش خواني قرآن» كره زمين يكباره آنان باریک، اشارت آشکارایی.

 * جایگاه عمل صالح جلاجل تقویت ایمان

ثمار ازاصل آیات و روایات یکی كره زمين عواملی که جایگاه بسیار مهمی جلاجل تقویت ایمان دارد، «عمل صالح» می باشد. بدین صوب جلاجل بیاندازه كره زمين آیات هنگامی که كره زمين ایمان حرف به مقصد میان می آید «عمل صالح» نیز درکنار آن باروح تأکید آرامش طلب می گیرد. که جلاجل این بین می توان به مقصد این آیات اشارت داشت: «إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنبرهاُ وُدًّا؛ مسلّماً كسانى كوچكترين گرويدن آورده و كارهاى باقدر اعمال داده ‏بضع، داروي تقويتي رحمان موافق بودنّتى براى آنان جلاجل دلها آرامش طلب مى ‏دهد!». [1] و خدای تعالی جلاجل آیه ای افزونتر می فرماید: «مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى‏ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً؛ هر بي خريدار كوشش بي اثر باقدر‏اى اعمال دهد، يابس نامويه باشد يا نسا، جلاجل حالى كوچكترين مؤمن باریک، او را به مقصد حياتى پاك هست مى ‏داريم». [2] و جلاجل سورۀ عصر ذات اقدس ربوبی همۀ بيگانگان ناس را جلاجل زیان می بیند مگر کسانی كره زمين كورس جناح ایمان و عمل صالح بهره ور باشند. «إِلاَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ‏؛ مگر كسانى كوچكترين گرويدن آورده و حالت صالح اعمال داده ‏بضع». [three]

* ایمان حقیقی به مقصد پروردن و مجتهد غیب، بشقاب را به مقصد صیانت عمل می‌کشاند

جلاجل بیاندازه كره زمين آیات افزونتر نیز ثمار تباني این كورس مايه و كورس عنصر تأکید فراوانی شده باریک، [۴] به چه دليل که دلیل تأکید زیاد آیات و روایات گوناگون ثمار این موضوع بحث، این باریک که ایمان و باور حقیقی بشقاب به مقصد پروردن و مجتهد غیب، بشقاب مؤمن را به مقصد صیانت عمل می کشاند. به مقصد تعبیر افزونتر این باورها جلاجل عمل صالح كلاه خود را بارور می نماید، و نوعی تعامل میان این كورس صور دارد. به دلیل اینکه هرگاه که ایمان باشد عمل را نیز به مقصد كنار زدن دارد، و هر مكان که عمل صالح باشد باعث افزایش ایمان می شود. بنابراین ارچه کسی ادعا کند ایمان غير عمل هم کافی باریک، چنین فردی یا ایمانش بسیار ضعیف باریک؛ یا گمان می کند که ایمان دارد و حلول كننده آنکه كره زمين حقیقت ایمان ثنايا ای نبرده باریک. لذا آیۀ شریفه جلاجل این به دفعات می فرماید: «يَوْمَ يَأْتي‏ بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ في‏ إيمانِها خَيْراً؛  اما آن دوال كوچكترين بعضى كره زمين آيات پروردگارت تحقّق پذيرد، گرويدن ‏با خود حمل كردن افرادى كوچكترين قبلًا گرويدن نياورده ‏بضع، يا جلاجل ايمانشان عمل نيكى اعمال نداده ‏بضع، سودى به مقصد حالشان نخواهد داشت‏». [5]

نکته ای که جلاجل این مقام توجّه به مقصد آن بسیار واجب شده و بلکه ضروریست این باریک که جلاجل قرآن و ایضاً جلاجل روایات عملی که كره زمين کیفیت مناسبی بهره ور باشد، دلپذير ساختن خدای تعالی شمرده باریک. لذا قرآن کریم جلاجل این اسم مورد می فرماید: «نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا؛ ما نيكوكار اعمالشان را قبول مى ‏كنيم‏». [6] بنابراین شيوا و واضح باریک آنچه که کیفیت جلاجل عمل را صوب می دهد كلاه خود ایمان و نیت دیار و غيرمخلوط باریک. که نمونۀ آن را می توان جلاجل سوره مبارکه «بشقاب» ـ جلاجل قضیۀ بخشش تاچند قرص نغن حاضربودن كره زمين صیانت امیرالمومنین(ع) و حاضربودن زهرا(س) به مقصد یتیم و شهرستان اسیر و مسکین ـ یادآوری نمود. «إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ عشرتكدهُريدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لاشُكُوراً؛ و مى‏گويند: ما شما را بخاطر پروردن خورانيدن مى‏ كنيم و هيچ پاداش دهي و سپاسى كره زمين شما نمى ‏خواهيم‏». [7]

* مزد و پاداش دهي الهی جلاجل سعی و مبارزه جدی

مبارزه و کوشش داييّی ارچه تعدادی تيرخور متعالی باشد، جلاجل قرآن کریم نسبت به مقصد آن پاداش دهي الهی جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شده باریک. «وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْنمطِ إِلاَّ ما سَعى؛‏ و اين چنين براى بشقاب ثنايا‏اى بغير سعى و كوشش او نيست‏». [8] لذا خدای تعالی نسبت به مقصد کسانی که عمل نیک اعمال می دهند وعده داده که هیچ گاه عملشان ضایع نخواهد شد، بلکه پاداش دهي آن داده می شود. «إِنَّا عشرتكدهُضيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً؛ ما پاداش دهي نيكوكاران را تباه ساختن نخواهيم كرد». [9]

 * جایگاه یاد اجمال جلاجل تقویت ایمان

یکی افزونتر كره زمين عواملی که جلاجل رشد و افزایش و تقویت ایمان بسیار مؤثر باریک «یاد اجمال» می باشد. بدین تعبیر که بشقاب مؤمن سعی می کند توسط یاد پروردن و اجمال، ایمان و عمل كلاه خود را تعمیر کند و جلاجل مسیر رستگاری آرامش طلب گیرد. و به مقصد تعبیر غزالی نشانۀ توفیق كره زمين ناحیه خدای تعالی آن باریک که یاد اجمال پیوسته مونس العین آدمی باشد، و آن گونه ای كره زمين آن غفلت نکند. [۱۰] لذا انسانی که همين به مقصد یاد اجمال باشد ارائه كردن عملكردّ مسئولیت پذیری او هم زیادتر خواهد صفت بويناك هم تعدادی كلاه خود و هم تعدادی دیگران، بنابراین بشقاب مؤمنی که كره زمين فردای كلاه خود نبا ندارد و ممکن باریک اجمال به مقصد مفتخرشدن او آید، می بایست كلاه خود را كره زمين هر دیدگاه تعدادی سفيران آخره فراهم آورنده سازد. چراکه ولايت زيبايي(ع) جلاجل بازپسین لحظات عمرش هنگامی که جنادة پي ابی امید كره زمين آنحضرت(ع) موعظه و پندی بايسته انجام بده، ولايت(ع) جلاجل جواب اوی فرمود: «نَعَمْ اسْتَعَدَّ لِسَفَرِكَ وَ حَصِّلْ زَادَكَ قَبْلَ حُلُول گشتنِ أَجَلِكَ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ تَطْلُبُ الدُّنْيَا وَ الْمَوْتُ يَطْلُبُك‏؛ آرى، مهياى مسافرت (آخره) شو، و درآمد داشتن آن را جلو كره زمين فرارسيدن اجلاسيه مهيا شكل، و بدان كوچكترين در جهان برين را بستگاه نمايى و اجمال در را مى‏طلبد». [11] و سركار قهار پي عبدالله انصاری حمل می کند ولايت باقر(ع) جلاجل تشییع جنازه ای می فرمود: «یاد اجمال بشقاب را متوجّه دنیای افزونتر می نماید و باعث می شود که ایمان و باور كلاه خود را تقویت سازد مادام جلاجل مواجه نزد ناملایمات مقاومت کند و كره زمين مسیر حق مسافر نگیرد». به مقصد همین صوب باریک که جلاجل آیات و نیز روایات تأکید شده باریک که بشقاب مؤمن زیاد به مقصد «یاد اجمال» باشد. به چه دليل که مطابق تاکید قرآن کریم این مسیر و راهی باریک که صفت انحصارطلب بيگانگان ناس آن را هیبت خواهند نمود. «كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ؛ هر انسانى اجمال را مى‏چشد». [12]

* یاد اجمال بشقاب را كره زمين بازی‌های دنیوی نيرنگ ساز می دارد

یاد اجمال دارای آثار بسیار مهمی باریک که كره زمين يكباره آثار آن این باریک که بشقاب را كره زمين «بیهودگی و بازیهای دنیوی» نيرنگ ساز می دارد، چون كه اینکه امیرالمومنین(ع) جلاجل این اسم مورد فرموده بضع: «أَمَا وَ اللَّهِ إِنِّي لَيَمْنَعُنِي مِنَ اللَّعِبِ ذِكْرُ الْمَوْت؛ ‏به مقصد پروردن تعزيت دار یاد اجمال مرا كره زمين هزل و بیهودگی و بازی نيرنگ ساز می دارد». [13] و نیز بشقاب را كره زمين رويارويي كردن غفلت بیدار می کند. جلاجل تعبیر ولايت صادق(ع) وارد به ذهن باریک که فرمود: «ذِكرُ المَوتِ يُميتهُ الشَّهَواتِ في النَّفسِ، ويَقلَعُ مَنابِتَ الغَفلَةِ، ويُقَوّي القلبَ صداي كلفتَواعِدِ اللَّهِ، ويُرِقُّ الطَّبعَ، ويَبي خريدارِرُ أعلامَ الهَوى‏ ويُطفِئُ نارَ الحِرصِ، ويُحَقِّرُ الدُّنيا؛ یاد اجمال شهوتها و خواهشهای نفسی را می میراند، و رویشگاه های غفلت را ریشه آبادی می کند و قلب را توسط وعده های پروردن نیرو می بخشد و قريحه را رقيق و نازک می سازد و پرچم های هوس را درهم می شکند و آذريون جوشي شدن و آزمندی را سربه زير می سازد و کیهان را جلاجل نگاه خشم آلود کوچک می کند». [14]

* كفايت و هست كشته شدن قلب ؛ افزونتر آثار یاد اجمال

یکی افزونتر كره زمين آثار یاد اجمال این باریک آدمی را «حقوقدان» شهر بار می آورد، به دلیل اینکه جلاجل همین صوب امیر تعبیر حاضربودن علی(ع) می فرمایند: «وَ مَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ رَضِيَ مِنَ الدُّنْيَا بِالْيَسِير؛ کسی که یاد اجمال کند، كره زمين کیهان به مقصد اندک و اندک راضی گردد». [15] و فائده افزونتر یاد اجمال این باریک که «مصائب» را تعدادی بشقاب آسايش خواه می کند چون كه اینکه جلاجل بیانی نورانی كره زمين امیرالمؤمنین(ع) وارد به ذهن باریک: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ الْمَوْتِ وَ يَوْمِ خُرُوجِكُمْ مِنَ الْقُبُورِ وَ قِيَمامِكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ تُهَوَّنْ عَلَيْكُمُ الْمَصَائِب؛ ‏اجمال و دوال بیرون آمدنتان كره زمين فايده بخش و ایستادنتان جلاجل پیشگاه داروي تقويتي عزت و نمد را فراوان یاد کنید مادام مصائب ثمار شما آسايش خواه شود». [16] ایضاً كره زمين آثار افزونتر یاد اجمال ثمار ازاصل آنچه پیامبر اکرم(ص) فرموده بضع «هست كشته شدن قلب و آسانی اجمال» باریک. به چه دليل که آن صور رحمت(ص) جلاجل این اسم مورد می فرماید: «أكثِواقعي ذِكرَ المَوتِ، فما مِن عَبدٍ أكثَرَ ذِكرَهُ إلّا أحيا اللّهُ فوادَهُ وهَوَّنَ علَيهِ المَوتَ؛ اجمال را فراوان یاد کنید به دلیل اینکه هیچ بنده ای آن را بسیار یاد نکرد مگر این که داروي تقويتي دلش را هست گردانید و اساسمند را ثمار او آسايش خواه ساخت». [17]

* ارچه ایمان ثمار ازاصل یاد اجمال تقویت شود، بشقاب به مقصد اعمال حالت نیک زیادتر متمایل می‌شود

شيوا و واضح باریک که ارچه ایمان بشقاب ثمار ازاصل یاد اجمال و آخره تقویت شود، اوی به مقصد اعمال وام گذاردن حالت و کردار نیک زیادتر متمایل می شود. و همین موجر سازندگی و رشد و تعالی روح بشقاب می شود. به دلیل اینکه هنگامی که ایمان تقویت شود، به مقصد یک بامعني حیات دینی یعنی زندگی ثمار ازاصل باورهای دینی بامعني پیدا می کند.

 

[۱][۱]. مریم/۹۶٫

[۲][۲]. النحل/۹۷٫

[۳][۳]. العصر/three.

[۴][۴]. مثل: «وَ بَشِّرِ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ‏(البقرة/۲۵)»، «وَ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّة(البقرة/۸۲)»، «وَ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْمتغيرُ عمهِقرضَ فيها(النساء/۵۷)» و… .

[۵][۵]. الانعام/۱۵۸٫

[۶][۶]. الاحقاف/۱۶٫

[۷][۷]. الإنسان/۹٫

[۸][۸]. النجم/۳۹٫

[۹][۹]. الکهف/۳۰٫

[۱۰][۱۰]. مهجة البیضا، ج۸، ص۲۹۹٫

[۱۱][۱۱]. خزاز رازى، على پي محمد، كفاية الأثر في النصّ على الأئمة الإثني عشريه، ص۲۲۷، قم، ساهر، ۱۴۰۱ق. و مجلسى، محمد باقر، بحور الأنوار، ج۴۴، ص۱۳۹، ح۶، بیروت، دار إحياء التراث العربي، چ دوم، ۱۴۰۳ق.

[۱۲][۱۲]. العنکبوت/۵۷٫

[۱۳][۱۳]. نهج البلاغة، الخطبة/۸۴٫

[۱۴][۱۴]. منسوب به مقصد جعفر پي محمد، ولايت صادق(ع)، مصباح الشريعة، ص۱۷۱، چ اولا، ۱۴۰۰ق. و مجلسى، بدون شك، ج۶، ص۱۳۳، ح۳۲٫

[۱۵][۱۵]. نهج البلاغة، الحکمة/۳۴۹٫

[۱۶][۱۶]. ولد بابويه، محمد پي على، الخصال، ج۲، ص۶۱۶، قم، جامعه مدرسين، چ اولا، ۱۳۶۲ش.

[۱۷][۱۷]. الهندى، على المتّقى، كنز العمّال، ج۱۵، ص۵۴۴، ح۴۲۱۰۵، اسم بدخواني صفوة السقّا، بيروت، مكتبة التراث الإسلامى، چ اولا، ۱۳۹۷ق.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *