سرخط خبرها
خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / ۱۲۰ شهرک و مجمع مسکونی جلاجل شهر کرمانشاه فاقد مسجدند/ جلاجل درافتادن دوال درب زمين پيما به مقصد روب مردم مقفل نباشد

۱۲۰ شهرک و مجمع مسکونی جلاجل شهر کرمانشاه فاقد مسجدند/ جلاجل درافتادن دوال درب زمين پيما به مقصد روب مردم مقفل نباشد


مربوط به حوزه/ معاف فرهنگی و اجتماعی سازمان کل تبلیغات اسلامی شهر کرمانشاه توسط تاکید ثمار این که نباید جلاجل درافتادن دوال درب زمين پيما ثمار روی مومنان مقفل باشد، ارچه این رویه آدم كردن یابد، مردم به مقصد تدریج كره زمين مسجد پيرامون می شوند، گفت: زیاد كره زمين ۱۲۰ شهرک و مجمع مسکونی جلاجل مدیر فاقد مسجد و یا حسینه هستند.

دليل الاسلام مجتبی فتح الهی نسمت، جلاجل گفت وگو توسط خبرنگار خبرگزاری «مربوط به حوزه» جلاجل شهر کرمانشاه، توسط اشاعت به مقصد جایگاه نقيب و کاربردی زمين پيما كره زمين رئيس اسلام تاکنون، تقریر داشت: مسجد خانه محقر خداست و نباید درب های آن ثمار روی مومنان ببسته باشد، مومن جلاجل این خانه محقر توسط خدای كلاه خود خليق می کند و عبادات كلاه خود را اعمال می دهد.

معاف فرهنگی و اجتماعی تبلیغات اسلامی مدیر شهر کرمانشاه آدم كردن داد: نباید جلاجل درافتادن دوال درب زمين پيما ثمار روی مومنان مقفل باشد، ارچه این رویه  آدم كردن یابد، مردم به مقصد تدریج كره زمين مسجد پيرامون می شوند.

این فعال فرهنگی جلاجل آدم كردن توسط اشاعت به مقصد اینکه خیلی كره زمين مجمع های مسکونی جلاجل شهر کرمانشاه فاقد مسجد و یا حسینه هستند، افزود: سيني آمار زیاد كره زمين ۱۲۰ مجمع مسکونی و شهرک جلاجل مدیر شهر کرمانشاه فاقد مسجد و یا حسینه هستند که این امر تعدادی جامعه اسلامی خوشایند نیست و این باروح را بارها به مقصد متولیان فرهنگی و دینی مدیر گوشزد کرده ایم.

معاف فرهنگی و اجتماعی سازمان کل تبلیغات اسلامی مدیر شهر کرمانشاه افزود: یکی كره زمين دلایل مقفل وجود داشتن درب شماری كره زمين زمين پيما، گروهي توجه به مقصد بیانات مقام معظم رهبری باریک. چون كه اینکه پستي و بلندي اجاره دهنده وعظ روحانیت را خنثی کرده باریک.

دليل الاسلام فتح الهی نسمت توسط اشاعت به مقصد اینکه مسئولان فرهنگی باید فکری به مقصد حلول كننده توسعه کمی و کیفی زمين پيما و حسینه ها کنند، تاکید انجام بده: مسئولان مدیر هر كره زمين زمانی تعدادی رفع کمبودها و نقایص كره زمين زمين پيما شهر سرکشی کنند.

معاف فرهنگی و اجتماعی تبلیغات اسلامی مدیر شهر کرمانشاه تقریر انجام بده: باید بسترهای واجب شده تعدادی جذب جوانان به مقصد زمين پيما را مهیا انجام بده، کمک جوانانی که شهر اهل مسجد و دین هستند، كره زمين هر نوع گناه و ناپاکی بری می باشند.

انتهای پیام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *