سرخط خبرها
خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / ۹۰۰ مدرسه اسلامی جلاجل ۶ اسم باشليق اخیر جلاجل کشورمالزی تاسیس شده‌بضع

۹۰۰ مدرسه اسلامی جلاجل ۶ اسم باشليق اخیر جلاجل کشورمالزی تاسیس شده‌بضع


مربوط به حوزه/جلاجل اسم باشليق‌های اخیر مردم کشورمالزی به مقصد صیانت اسلام گرایش پیدا کرده‌بضع و فرد جلاجل ناموس ۶ اسم باشليق زیاد كره زمين ۹۰۰ مدرسه اسلامی خصوصی جلاجل این کشور تعدادی آموزش قرآن و اسلام به مقصد دانايي آموزان تاسیس شده‌بضع.

به مقصد شرح احوال سرویس بین الملل خبرگزاری مربوط به حوزه به مقصد حمل كره زمين freemalaysiatoday، جلاجل درافتادن ۶ اسم باشليق ماضي زیاد كره زمين ۹۰۰ مدرسه اسلامی خصوصی جلاجل سرتاسر کشورمالزی واگشايي شده‌بضع که رقم بسیار دايگي توجهی می‌باشد. جلاجل این میان درحالی که دولت دبستان ها اسلامی خصوصی را تعدادی رسمی كشته شدن تشویق می‌کند اما تقریبا ۶۰۰ مادام كره زمين این مراکز اسلامی به مقصد مندرج نرسیده  و غیردولتی هستند.

تمرکز بیشمار كره زمين این دبستان ها صفت به خاطرسپردني و قرآئت قرآن مجید بوده و بیشمار كره زمين دانايي‌پژوهان این دبستان ها پشت بام كره زمين فارغ التحصیلی استاد قرآن می‌شوند. بعضی كره زمين این دانايي آموزان نیز پشت بام كره زمين پایان تحصیل به مقصد دانشگاه رفته و لفافه‌های مرتبط توسط اسلام و صفت پست اسلامی را آدم كردن داده و یا به مقصد روحانیت روی می‌آورند. شرح احوال‌ها حاکی كره زمين افزایش مسئلت تعدادی معلمان قرآن نیز می‌باشد.

بی‌اعتمادی والدین مالزیایی به مقصد دبستان ها دولتی

جلاجل کشور کشورمالزی بیشمار كره زمين والدین به مقصد دبستان ها دولتی اطمینان نداشته و فرزندان‌كندو را تعدادی تحصیل به مقصد دبستان ها اسلامی می‌فرستند، چريدن که معتقدند مدراس اسلامی باورهای مذهبی و بها‌های اخلاقی دانايي آموزان را تقویت کرده و جلاجل شخصیت‌سازی وعاء بهتری ایفاء می‌کنند. این درحالی باریک که دبستان ها دولتی رایگان بوده و تعدادی بیشمار كره زمين دبستان ها اسلامی نیاز به مقصد وام گذاري شهریه می‌باشد.

* داعش ارتباطی توسط دبستان ها اسلامی ندارد

جلاجل این میان بعضی رسانه‌های غربی مبارزه دارند گشايش دبستان ها اسلامی را به مقصد تفريغ محاسبه‌گرایی و داعش نسبت دهند، درحالی که آمار داغ جا می‌دهد فرد ۵% كره زمين کسانی که كره زمين کشورمالزی به مقصد گروهک داعش جلاجل کشورعراق و کشورسوریه پیوسته‌بضع جلاجل تباني توسط دبستان ها اسلامی بوده‌بضع.

ذولکفیلی احمد كره زمين روحانیون می‌گوید: کودکانی که به مقصد دبستان ها اسلامی می‌روند متين‌نمناك و گوش به مقصد شغل هامشاغل شهر بار وارد به ذهن و وظایف مذهبی‌كندو را مرغوبيت اعمال می‌دهند.

محمد شریف ازهری، مدیر مرکز ماتان که مدیریت سه مدرسه اسلامی خصوصی جلاجل مساحت گرفتن ملی را جلاجل کشورمالزی به مقصد كفالت دارد نیز می‌گوید: جامعه کشورمالزی به مقصد سمت نحله خمارآلود باریک و مسئلت تعدادی دبستان ها اسلامی اکنون زیادتر شده باریک.

شریف توسط تعبیر اینکه یکی كره زمين دلایل نگرانی مردم كره زمين گشايش دبستان ها اسلامی، داعش می‌باشد افزود: پیش‌داوری‌های مردم درزمينه مسلمانان كره زمين نگرانی‌های آن‌ها كره زمين داعش منشاء می‌گیرد. درحالی که ما جلاجل دبستان ها اسلامی درزمينه ظاهر كردن بمباران درستكاري نمی‌کنیم. این ربطی به مقصد اسلام ندارد. نحله ما درستكاري وزیر ها درزمينه کشتار مردم نیست!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *